• "CHROMATOGRAFIA GAZOWA Z DETEKTOREM SPEKTROMETRII MAS GC-MS – SPECJALISTYCZNY KURS LABORATORYJNY" ELBLĄG
 • "NOWOŚĆ! PODSTAWY PRAWA KOSMETYCZNEGO" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Kwalifikacja i walidacja w biotechnologii i farmacji zgodnie z GMP.

 • Kwalifikacja i walidacja w biotechnologii i farmacji zgodnie z GMP.

 • Kwalifikacja i walidacja w biotechnologii i farmacji zgodnie z GMP.

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Kwalifikacja i walidacja w biotechnologii i farmacji zgodnie z GMP.

Miejsce: Katowice

Adres: ul. Mielęckiego 10

Numer szkolenia: P/09.06.2016/SK

Termin: 09.06.2016

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 650 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 550 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGMP")

 

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Przerwy kawowe
 • Świadectwo w języku polskim


Termin zapisu: do 02.06.2016

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z dokumentacją i metodyką kwalifikacji oraz walidacji procesów wytwarzania w oparciu o nowe wytyczne aneksu 15 Europejskiego Przewodnika Dobrej Praktyki Wytwarzania (EU GMP) z dnia 15 marca 2015 roku. Na szkoleniu zostaną omówione również zalecenia ICH Q8, Q9 i Q10

 

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy sektora biotechnologicznego związanego z przemysłem lub laboratoriami naukowobadawczymi
 • wytwórcy i pracownicy sektora farmaceutycznego
 • personel odpowiedzialny za walidację procesów, metod i urządzeń w farmacji
 • osoby chcące rozszerzyć swoje umiejętności i kompetencje dotyczące  metodyki i sporządzania dokumentacji kwalifikacji oraz walidacji

 

Program szkolenia

1).Kwalifikacja i walidacja - wprowadzenie

 • Definicja, zakres

2). Przepisy prawne, najnowsze wytyczne

 • EMEA (Note for Guidance on Process Validation (CPMP/QWP/848/96 i EMEA/CVMP/598/99))
 • International Conference on Harmonisation (ICH) guidance for industry Q8 Pharmaceutical Development (2009), Q9 Quality Risk Management (2005), Q10 Pharmaceutical Quality Systems (2008)
 • EU Guidelines for Good Manufacturing Practice for Medicinal Products for Human and Veterinary Use Annex 15: Qualification and Validation
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

3).Planowanie, organizacja i dokumentacja procesów kwalifikacji i walidacji

 • Główny plan walidacji, standardowy model V
 • Analiza krytyczności procesu (metoda FMEA, diagram Ishikawy)

4). Kwalifikacja obiektów, urządzeń, systemów

 • Specyfikacja wymagań użytkownika (URS)
 • Specyfikacja funkcjonalna (FS)
 • Kwalifikacja projektu (FAT/SAT)
 • Kwalifikacja instalacyjna (IQ)
 • Kwalifikacja operacyjna (OQ)
 • Kwalifikacja procesowa (PQ)

5). Rekwalifikacja – okoliczności przeprowadzania

6). Walidacja procesu wytwarzania

 • Walidacja prospektywna – protokół walidacji prospektywnej
 • Walidacja retrospektywna 
 • Walidacja równoległa
 • Model ciągły kontroli

7). Transport, walidacja transportu

8). Walidacja czyszczenia i pakowania

9).Walidacja metod testowych, Walidacja systemów skomputeryzowanych (GAMP)

10). Kontrola zmian i rewalidacja

 

 

 

 

 

09-09.06.2016

 • Katowice