• "WYMOGI HIGIENY I STANDARDY PRACY W POMIESZCZENIACH CLEAN ROOM ZGODNIE Z NOWYMI NORMAMI PN-EN ISO14644-1:2016-03..." ONLINE

 • "AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA WEDŁUG NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 W LABORATORIUM BADAWCZYM..." ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny.

 • Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny.

 • Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny.

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny.

Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny.

Miejsce: Gdańsk

Adres: ul. Fiszera 14

Numer szkolenia: E/14.09-16.09.2016/GD

Termin: 14.09-16.09.2016

Czas trwania: 3dni

Cena: 1450zł (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką wynosi 1249 zł ! Prosimy w miejscu kodu rabatowego wpisać "studentHPLC")

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Przerwy kawowe
 • Lunch w każdym dniu szkolenia
 • Certyfikat w języku polskim

 

Termin zapisu: do 12.09.2016 do godziny 15:00

 

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zaznajomienie Kursanta z możliwościami chromatografii cieczowej. W ramach zajęć odbędzie się seminarium (4h), na którym zostaną przedstawione podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu chromatografii cieczowej oraz analizy otrzymanych danych.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły, bądź zamierzają rozpocząć pracę z wysokosprawną chromatografią cieczową.

 

Program szkolenia

Dzień pierwszy (12:00-18:00)

Teoria (2h):

 • Mechanizm procesu rozdzielania chromatograficznego.
 • Podział metod chromatograficznych.
 • Podstawowe parametry opisujące proces chromatograficznego rozdzielania
 • Rodzaje układów chromatograficznych
 • Budowa i zasady działania chromatografu cieczowego.
 • Detektory w chromatografii cieczowej - charakterystyka, budowa zastosowanie.
 • Kolumny w chromatografii cieczowej – rodzaje faz stacjonarnych, zastosowanie.
 • Fazy ruchome w chromatografii cieczowej - dobór fazy ruchomej, dobór pH, szybkości przepływu, wpływ fazy ruchomej na rozdział związków w HPLC.
 • Metody przygotowania próbek do analizy.
 • Podstawy teoretyczne oprogramowania sterującego pracą chromatografu cieczowego oraz obróbka danych.

Praktyka (4h):

 • Omówienie najważniejszych elementów budowy oraz zasad działania chromatografu cieczowego.
 • Przygotowanie chromatografu cieczowego do pracy.
 • Oprogramowania sterującego pracą chromatografu cieczowego w praktyce.

 

Dzień drugi (9:00-17:00)

Teoria (2h):

 • Analiza jakościowa i ilościowa w chromatografii cieczowej.
 • Integracja chromatogramów, krzywe kalibracyjne.
 • Czynniki wpływające na jakość rejestrowanych chromatogramów.
 • Zastosowania chromatografii cieczowej.
 • Problemy w chromatografii cieczowej - sposoby ich rozwiązywania i unikania.

 Praktyka (6h):

 • Analiza próbek wybranych produktów leczniczych / spożywczych / kosmetycznych / przemysłowych.
 • Optymalizacja warunków chromatograficznych, dobór właściwej kolumny.
 • Przygotowanie wzorców, kalibracja aparatu, wykonanie krzywej kalibracyjnej.
 • Wpływ sposobu przygotowania próbki na wynik analizy.
 • Interpretacja i integracja otrzymanych chromatogramów.

 

Dzień trzeci (9:00-15:00)

Praktyka (6h):

 • Analiza jakościowa i ilościowa. Zastosowanie wzorców wewnętrznych w analizie ilościowej.
 • Interpretacja i integracja otrzymanych chromatogramów.
 • Konserwacja chromatografu oraz praktyczne rozwiązywanie problemów aparaturowych.
 • Walidacja metod chromatograficznych - wdrażanie nowych metod w laboratorium analitycznym.
 • Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów

14-16.09.2016

 • Gdańsk