• "KWALIFIKACJA I WALIDACJA W UJĘCIU GMP" ONLINE
 • "NOWOŚĆ! AUDITOR WEWNĘTRZNY DOBRYCH PRAKTYK PRODUKCJI (GMP) W BRANŻY KOSMETYCZNEJ ZGODNY Z WYMAGANIAMI..." ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Chromatografia jonowa- specjalistyczny kurs laboratoryjny

 • Chromatografia jonowa- specjalistyczny kurs laboratoryjny

 • Chromatografia jonowa- specjalistyczny kurs laboratoryjny

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Chromatografia jonowa- specjalistyczny kurs laboratoryjny

Miejsce: Katowice

Adres: ul. Owocowa 8

Numer szkolenia: O/04.11- 06.11/SK

Termin: 04.11-06.11.2016

Czas trwania: 3 dni

 

Cena: 1450 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 1249 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGC")

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 •     Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 •     Przerwy kawowe
 •     Lunch w każdym dniu szkolenia
 •     Świadectwo w języku polskim

 

Termin zapisu: do 03.11.2016 do godziny 10:00

 

Cel szkolenia: Uczestnictwo w organizowanym szkoleniu to przede wszystkim szansa na poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu chromatografii jonowej.

W ramach zajęć odbędzie się seminarium (4h), na którym zostaną przedstawione podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu chromatografii jonowej oraz część praktyczna (16h), która dotyczyć będzie analizy anionów w próbkach ciekłych i rozwiązywania typowych problemów związanych z ich analizą.

 

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły, bądź zamierzają rozpocząć pracę z chromatografią jonową

 

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy (13.00-19.00)

Teoria (2 h)

 1. Ogólna charakterystyka chromatografii jonowej i podstawy teoretyczne chromatografii jonowej:

       -klasyfikacja metod chromatograficznych

      -podstawowe parametry opisujące procesy chromatograficzne (czas retencji, selektywność, rozdzielczość, sprawność,
       liczba półek teoretycznych)

      -wpływ różnych parametrów na rozdzielczość i selektywność

      -zalety chromatografii jonowej

      -zastosowanie chromatografii jonowej 

 1. Fazy stacjonarne (wymieniacze anionowe i kationowe)
 2. Eluenty stosowane do rozdzielania anionów i kationów
 3. Budowa chromatografu jonowego:

      -kolumny chromatograficzne

      -detektory

 

Praktyka (4h)

 1. Przygotowanie chromatografu jonowego do pracy.
 2. Budowa chromatografu jonowego
 3. Przygotowanie wzorców, kalibracja i wykonanie krzywej wzorcowej wybranych anionów
 4. Optymalizacja warunków chromatograficznych, dobór właściwej kolumny
 5. Analiza chromatograficzna przygotowanych wzorców

 

Dzień drugi (9.00-17.00)

Teoria (2h)

 1. Metody przygotowania próbek do analizy
 2. Analiza jakościowa i ilościowa
 3. Typowe problemy w analizie IC:

          -czynniki wpływające na jakość rozdzielania i jakość rejestrowanych chromatogramów

         -integracja chromatogramów

         -problemy z użytkowaniem chromatografów

 

Praktyka (6h)

 1. Oznaczanie wybranych anionów w wodach i ściekach. Przygotowanie próbek ciekłych do analizy chromatograficznej
 2. Analiza jakościowa i ilościowa
 3. Rozwiązywanie podstawowych problemów związanych z analizą anionów w próbkach o bogatych matrycach
 4. Interpretacja i integracja otrzymanych chromatogramów
 5. Konserwacja chromatografu-podstawowe czynności

 

Trzeci dzień (9.00-15.00)

Praktyka (6h)

 1. Oznaczanie wybranych anionów w próbkach ciekłych o bogatej matrycy (wyciągi wodne oraz próbki piwa). Przygotowanie próbek ciekłych do analizy chromatograficznej
 2. Analiza jakościowa i ilościowa
 3. Rozwiązywanie podstawowych problemów związanych z analizą anionów w próbkach o bogatych matrycach
 4. Interpretacja i integracja otrzymanych chromatogramów
 5. Walidacja metod chromatograficznych - wdrażanie nowych metod w laboratorium analitycznym
 6. Test sprawdzający zdobytą wiedzę
 7. Dyskusja z udziałem eksperta na temat problemów i wyzwań w chromatografii jonowej
 8. Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów

 

04-06.11.2016

 • Katowice