• "KWALIFIKACJA I WALIDACJA W UJĘCIU GMP" ONLINE
 • "NOWOŚĆ! AUDITOR WEWNĘTRZNY DOBRYCH PRAKTYK PRODUKCJI (GMP) W BRANŻY KOSMETYCZNEJ ZGODNY Z WYMAGANIAMI..." ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Zarządzanie Akredytowanym Laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO 17025. Rola i kompetencje Kierowników laboratoriów, Kierowników technicznych, Kierowników ds. jakości

 • Zarządzanie Akredytowanym Laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO 17025. Rola i kompetencje Kierowników laboratoriów, Kierowników technicznych, Kierowników ds. jakości

 • Zarządzanie Akredytowanym Laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO 17025. Rola i kompetencje Kierowników laboratoriów, Kierowników technicznych, Kierowników ds. jakości

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Zarządzanie Akredytowanym Laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO 17025. Rola i kompetencje Kierowników laboratoriów, Kierowników technicznych, Kierowników ds. jakości

Miejsce: Warszawa

Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 81 lok. 7.10. Budynek Central Tower (dawna nazwa Orco)

Numer szkolenia: M/30.01.2017/WI

Termin: 30.01.2017

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 650 zł/osoba

 

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Przerwy kawowe
 • Świadectwo w języku polskim


Termin zapisu: do 23.01.2017

 

Cel szkolenia: zapoznanie z systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz wymaganiami stawianymi kierownictwu technicznemu i kierownikowi ds.jakości.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do:

 • personelu odpowiedzialnego za system zarządzania i działania techniczne w akredytowanych laboratoriach
 • personelu laboratoriów zamierzających wdrożyć system zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005, akredytację
 • personelu laboratoriów pragnących podnieść swoje kompetencje.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Pojęcie akredytacji, Polskie Centrum Akredytacji jako krajowa jednostka akredytująca, akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących.

2. PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - wymagania dotyczące systemu zarządzania.

3. Dokumenty Polskiego Centrum Akredytacji - uszczegółowienie postępowania oraz sprecyzowanie wymagań dotyczących systemu zarządzania.

4. System zarządzania w laboratorium badawczym i wzorcującym zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - polityka jakości, procedury ogólne systemu zarządzania.

5. Rola i zadania Najwyższego Kierownictwa, kierownictwa technicznego oraz kierownika ds. jakości.

6. Audity wewnętrzne i zewnętrzne jako narzędzia doskonalenia systemu zarządzania - przygotowanie do auditów zewnętrznych, rola kierownictwa technicznego oraz kierownika ds. jakości.

7. Praktyczne podejście do systemu zarządzania - jak sprawić by system zarządzania żył i pomagał w codziennej pracy.

30-30.01.2017

 • Warszawa