• "WYMOGI HIGIENY I STANDARDY PRACY W POMIESZCZENIACH CLEAN ROOM ZGODNIE Z NOWYMI NORMAMI PN-EN ISO14644-1:2016-03..." ONLINE

 • "AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA WEDŁUG NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 W LABORATORIUM BADAWCZYM..." ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Dobre Praktyki Laboratoryjne (DPL) - doskonalenie systemu zapewniania jakości w laboratoriach

 • Dobre Praktyki Laboratoryjne (DPL) - doskonalenie systemu zapewniania jakości w laboratoriach

 • Dobre Praktyki Laboratoryjne (DPL) - doskonalenie systemu zapewniania jakości w laboratoriach

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Dobre Praktyki Laboratoryjne (DPL) - doskonalenie systemu zapewniania jakości w laboratoriach

Szkolenie: Dobre Praktyki Laboratoryjne (DPL) - doskonalenie systemu zapewniania jakości w laboratoriach

Miejsce: Poznań

Adres: ul. Dąbrowskiego 79 A - 11 piętro 

Numer szkolenia: M/03.03.2017/PO

Termin: 03.03.2017

Czas trwania: 1 dzień (10:00-16:00)

 

Cena:  650 zł/osoba (Uwaga! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia i z ważną legitymacją studencką. Cena po dofinansowaniu wynosi  550zł/osoba. Prosimy wpisać w miejsce kodu rabatowego "studentGMP".)


Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Przerwy kawowe
 • Świadectwo w języku polskim

 

Termin zapisu: do 01.03.2017 do godziny 10:00

Uwaga! Liczba osób na szkoleniu jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 Cel szkolenia: Poznanie aktualnych wymagań prawnych dotyczących systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, informacji z zakresu prowadzenia i dokumentowania badań w systemie GLP, kontrola i nadzór nad badaniami

 

 Adresaci szkolenia:

Personel jednostek certyfikowanych w systemie GLP przez Biuro ds Substancji Chemicznych i jedostek badawczych będących bądź przygotowujących się do wdrożeni GLP czyli m.in.: Zarządzający jednostką zapewnienia jakości, kierownicy badań, personel biorący udział w badaniach GLP.

 

 

Program szkolenia

1. Aktualne wymagania prawne

2 .Rola i odpowiedzialność na poszczególnych szczeblach m.in.:

 • Zarządzający Jednostką Badawczą
 • Personel Jednostki Zapewnienia Jakości
 • Kierownik Badania
 • Personel badawczy

3. Znaczenie Jednostki Zapewnienia Jakości w prawidłowym działaniu systemu

 • Inspekcja badania,
 • Inspekcja procesu,
 • Inspekcja jednostki
 • Rola i zadania Jednostki Zapewnienie Jakości

4. Program Zapewnienia Jakości

5. Dokumentacja badawcza i jej zakres

 • Plan badania,
 • Dane źródłowe,
 • Sprawozdanie,
 • Raport z inspekcji,
 • Archiwizacja

6. Standardowe Procedury Operacyjne – nadzór nad dokumentacją systemową, nadzór nad wyposażeniem i jednostką

03-03.03.2017

 • Poznań