• "WYMOGI HIGIENY I STANDARDY PRACY W POMIESZCZENIACH CLEAN ROOM ZGODNIE Z NOWYMI NORMAMI PN-EN ISO14644-1:2016-03..." ONLINE

  • "AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA WEDŁUG NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 W LABORATORIUM BADAWCZYM..." ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
  • NOWOŚĆ! Tworzenie receptur, produkcja i wprowadzanie kosmetyków do sprzedaży

  • NOWOŚĆ! Tworzenie receptur, produkcja i wprowadzanie kosmetyków do sprzedaży

  • NOWOŚĆ! Tworzenie receptur, produkcja i wprowadzanie kosmetyków do sprzedaży

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
  • NOWOŚĆ! Tworzenie receptur, produkcja i wprowadzanie kosmetyków do sprzedaży

Miejsce: Warszawa

Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 81 lok. 7.10. Budynek Central Tower (dawna nazwa Orco)

Numer szkolenia: M/30.06.2017/WI

Termin: 30.06.2017

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 720 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 620 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGMP")

 

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

  • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
  • Przerwy kawowe
  • Świadectwo w języku polskim


Termin zapisu: do 23.06.2017

 

CELE SZKOLENIA

-zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie wprowadzania na rynek kosmetyków,

-udzielenie praktycznych wskazówek w zakresie recepturowania kosmetyków oraz prowadzenia procesów technologicznych na skalę produkcyjną,

-zapoznanie uczestników z głównymi grupami kosmetyków oraz charakterystycznych dla nich surowców kosmetycznych,

-identyfikacja oraz rozwiązywanie wybranych problemów technologicznych.

 

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób, które planują samodzielne tworzenie receptur i produkcję kosmetyków, a także dla technologów kosmetyków, pracowników działu marketingu i R&D, odpowiedzialnych za tworzenie receptur, wdrażanie kosmetyku na produkcję, wprowadzanie nowych technologii wytwarzania produktu.

 

Program szkolenia

1. PRAWO KOSMETYCZNE

-Ustawa o kosmetykach - podstawowe pojęcia i definicje.

-Kategorie kosmetyków.

-Wymagania bezpieczeństwa.

-Ustawowe zakazy.

-Testy na zwierzętach.

-Prawidłowe oznakowanie kosmetyków.

-Produkty z pogranicza, kosmetyki naturalne/eko.
 

2. WDROŻENIE KOSMETYKU DO OBROTU

- Notyfikacja w systemie CPNP.

- Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego.

- Wymagane badania kosmetyków.

- Obowiązki producentów i dystrybutorów kosmetyków, wynikające z rozporządzenia 1223/2009/WE.

-Zmiany w prawie kosmetycznym – co nas czeka w 2017?
 

3. PROJEKTOWANIE RECEPTUR

-Inspiracja.

-Dobór surowców i dystrybutorów.

-Skład produktu.

-Recepturowanie.

-Koszty wdrożenia kosmetyku do obrotu oraz szacowanie kosztów produkcji.

-Możliwe zagrożenia na etapie projektowania receptur i sposoby zapobiegania im.
 

4. PRZENIESIENIE PRÓB ZE SKALI LABORATORYJNEJ NA SKALĘ PÓŁTECHNICZNĄ (TZW. SCALE-UP)

-Przeniesienie parametrów z laboratorium na większą skalę.

-Punkty kontrolne masy kosmetyków podczas zmiany skali.

-Niezbędne obserwacje i badania masy kosmetyków.

-Możliwe zagrożenia podczas przenoszenia receptury na skalę półtechniczną i sposoby zapobiegania im.

 

5. PRODUKCJA MASY

-Wymagania dotyczące surowców, urządzeń oraz pracowników produkcyjnych.

-Formulacja – specyfika masy w zależności od rodzaju stworzonej receptury.

-Planowanie metod produkcji.

-Dobór urządzeń produkcyjnych pod kątem wykonywanej formulacji.

-Reologia wytwarzanej masy kosmetycznej a rodzaj mieszalnika.

-Proces konfekcji i rola opakowań.

-Kontrola jakości.

-Zagrożenia na etapie produkcji masy kosmetycznej w skali makro i zapobieganie im.
 

6. PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH GRUP KOSMETYKÓW

-Surowce charakterystyczne dla danej grupy kosmetyków.

-Formy fizykochemiczne kosmetyków.

-Sposób prowadzenia procesów wytwarzania mas kosmetycznych w zależności od typu formulacji.

-Zagrożenia i punkty krytyczne podczas produkcji poszczególnych typów kosmetyków.
 

7. STABILNOŚĆ KOSMETYKÓW

-Testy stabilności kosmetyków.

-Identyfikacja problemów charakterystycznych dla danej grupy produktów kosmetycznych i zapobieganie im.

30-30.06.2017

  • Warszawa