• "KWALIFIKACJA I WALIDACJA W UJĘCIU GMP" ONLINE
 • "NOWOŚĆ! AUDITOR WEWNĘTRZNY DOBRYCH PRAKTYK PRODUKCJI (GMP) W BRANŻY KOSMETYCZNEJ ZGODNY Z WYMAGANIAMI..." ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • NOWOŚĆ! Profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie audytu GMP- podejście praktyczne i warsztaty doskonalące

 • NOWOŚĆ! Profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie audytu GMP- podejście praktyczne i warsztaty doskonalące

 • NOWOŚĆ! Profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie audytu GMP- podejście praktyczne i warsztaty doskonalące

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • NOWOŚĆ! Profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie audytu GMP- podejście praktyczne i warsztaty doskonalące

Miejsce: Warszawa

Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 81 lok. 7.10. Budynek Central Tower (dawna nazwa Orco)

Numer szkolenia: K/26.07.2017/WI

Termin: 26.07.2017

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 720 zł/ brutto osoba  (zwolnienie z VAT na podstawie art. 113.1 ustawy o VAT)

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 •    Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 •    Przerwy kawowe
 •    Świadectwo w języku polskim

 

Termin zapisu: do 19.07.2017

 

Cel szkolenia:

 Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego przygotowania do przeprowadzenia audytów.

Adresaci szkolenia:

 • Audytorzy i kandydaci na Audytorów
 • Kierownicy, Specjaliści Działów Zarządzania Jakością, Kontroli Jakości
 • Kierownicy, Mistrzowie, Specjaliści   Produkcji
 • Kierownicy, Specjaliści   Działów Technicznych,
 • Kierownicy, Specjaliści Działów  Technologicznych, Badawczo-Rozwojowych
 • Wszystkich zainteresowanych tematem audytów

 

Program szkolenia

 Część teoretyczna

1.         Podstawowe wymagania prawne w zakresie audytów:

 • wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania  (GMP) – inspekcje wewnętrzne

2.         Cel audytów – doskonalenie procesów

3.         Rodzaje audytów

 • audyt pierwszej , drugie i trzeciej strony
 • audyt produktu, procesu, systemu
 • audyt planowany i audyt doraźny

4.         Planowanie audytów:

 • elementy wymagające uwzględniania podczas analizy ryzyka w ramach  przygotowywania  harmonogramu audytów

5.         Procedura audytów jakości:

 • odpowiedzialność za proces audytu
 • opis postępowania podczas planowania audytów
 • stosowane definicje dotyczące  rodzajów audytów, klasyfikacji niezgodności

6.         Wymagania dla Audytorów

7.         Techniki i metody prowadzenia audytów

8.         Psychologiczne podejście podczas audytowania

9.         Proces  audytu:

 • przygotowanie zespołu do  audytu
 • spotkanie otwierające audyt
 • praktyczne  wskazówki podczas przeprowadzania audytu
 • podsumowanie audytu – spotkanie zamykające
 • klasyfikacja niezgodności

10.       Dokumentacja audytu:

 • plan audytu
 • lista pytań audytowych
 • raport z audytu

11.       Monitorowanie działań naprawczych

12.       Ocena skuteczności działań naprawczych

 

Część praktyczna – warsztaty doskonalące

 • Opracowywanie listy  pytań kontrolnych
 • Symulacja audytu - audyt systemu jakości
 • Analiza różnych sytuacji audytowych - podejście, weryfikacja zgodności z dokumentem odniesienia, identyfikacja niezgodności
 • Definiowanie działań naprawczych dla przedstawionych przykładowych niezgodności audytowych

 

26-26.07.2017

 • Warszawa