• "CHROMATOGRAFIA GAZOWA Z DETEKTOREM SPEKTROMETRII MAS GC-MS – SPECJALISTYCZNY KURS LABORATORYJNY" ELBLĄG
 • "NOWOŚĆ! PODSTAWY PRAWA KOSMETYCZNEGO" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Profesjonalne zarządzanie działaniami korygująco-zapobiegawczymi (CAPA) jako element doskonalenia farmaceutycznego systemu jakości

 • Profesjonalne zarządzanie działaniami korygująco-zapobiegawczymi (CAPA) jako element doskonalenia farmaceutycznego systemu jakości

 • Profesjonalne zarządzanie działaniami korygująco-zapobiegawczymi (CAPA) jako element doskonalenia farmaceutycznego systemu jakości

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Profesjonalne zarządzanie działaniami korygująco-zapobiegawczymi (CAPA) jako element doskonalenia farmaceutycznego systemu jakości

Miejsce: Warszawa

Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 81 lok. 7.10. Budynek Central Tower (dawna nazwa Orco)

Numer szkolenia: K/17.05.2018/WI

Termin: 17.05.2018

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 720 zł/ brutto osoba  (zwolnienie z VAT na podstawie art. 113.1 ustawy o VAT)

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 •    Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 •    Przerwy kawowe
 •    Świadectwo w języku polskim

 

Termin zapisu: do 10.05.2018

 

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z zasadami zarządzania  działaniami korygująco-zapobiegawczymi  (CAPA ) oraz praktyczne wskazówki związane z wdrożeniem systemu nadzorowania i oceny CAPA.

 

Adresaci szkolenia:

 • Kadra Kierownicza firm farmaceutycznych
 • Osoby Wykwalifikowane
 • Kadra Kierownicza i Specjaliści Działów Jakości, Produkcji, Technicznych
 • Audytorów
 • Wszystkich zainteresowanych tematem

 

Program szkolenia


CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1. Działania korygujące i zapobiegawcze  - CAPA  (Corrective and Preventive Action) - jako element   doskonalenia procesów jakościowych

2. System zarządzania CAPA:

 • cel wdrożenia sprawnie funkcjonującego systemu nadzorowania CAPA
 • procedura – cel i zawartość
 • zapisy – udokumentowanie CAPA

3. Systemy jakości związane z CAPA na przykładzie:

 • odchyleń
 • audytów
 • analizy ryzyka

4. Postępowanie wyjaśniające jako narzędzie do prawidłowego definiowania CAPA

 • cel wdrożenia postępowania wyjaśniającego
 • podejście praktyczne podczas przeprowadzania postępowania wyjaśniającego

5. Opracowanie Harmonogramu CAPA
6. Monitorowania wdrażania CAPA
7. Ocena skuteczności CAPA

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - WARSZTATY

Warsztaty – definiowanie CAPA w obszarach systemu jakości na przykładzie różnych niezgodności

 

17-17.05.2018

 • Warszawa