• "CHROMATOGRAFIA GAZOWA Z DETEKTOREM SPEKTROMETRII MAS GC-MS – SPECJALISTYCZNY KURS LABORATORYJNY" ELBLĄG
 • "RECEPTUROWANIE, PRODUKCJA I KONTROLA JAKOŚCI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Dobra Praktyka Produkcyjna podczas wytwarzania produktów leczniczych. Wymagania GMP związane z procesem produkcji.

 • Dobra Praktyka Produkcyjna podczas wytwarzania produktów leczniczych. Wymagania GMP związane z procesem produkcji.

 • Dobra Praktyka Produkcyjna podczas wytwarzania produktów leczniczych. Wymagania GMP związane z procesem produkcji.

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Dobra Praktyka Produkcyjna podczas wytwarzania produktów leczniczych. Wymagania GMP związane z procesem produkcji.

Miejsce: Warszawa

Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 81 lok. 7.10. Budynek Central Tower (dawna nazwa Orco)

Numer szkolenia: K/18.05.2018/WI

Termin: 18.05.2018

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 720 zł/ brutto osoba  (zwolnienie z VAT na podstawie art. 113.1 ustawy o VAT)

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 •    Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 •    Przerwy kawowe
 •    Świadectwo w języku polskim

 

Termin zapisu: do 11.05.2018

 

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z podstawowymi wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania w zakresie operacji produkcyjnych oraz przedstawienie przykładowych niezgodności w obszarze produkcji

Adresaci szkolenia:

 • Audytorzy
 • Pracownicy Działów Produkcji
 • Pracownicy Działów Jakości
 • Wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

 

Program szkolenia

1. Wymagania Farmaceutycznego Systemu Jakości

2. Wymagania GMP w zakresie operacji produkcyjnych

3. Wymagania GMP dla  pomieszczeń i urządzeń

4. Zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym na produkcji

 • środki techniczne
 • środki organizacyjne

5. Higiena farmaceutyczna

 • higiena produkcji
 • higiena personelu
 • program higieny
 • monitorowanie warunków wytwarzania
 • pest control

6. Odchylenia w procesie wytwarzania

 • działania wyjaśniające
 • przykłady odchyleń na produkcji

7. Szkolenia personelu

8. Dokumentacja produkcyjna:

 • opracowanie i nadzór  nad dokumentacją
 • dobra praktyka dokumentowania
 • zapisy wytwarzania/zapisy pakowania
 • instrukcje wytwarzania/instrukcje pakowania

9. Inspekcje wewnętrzne na produkcji :

 • cel inspekcji wewnętrznych
 • samokontrole
 • przykłady niezgodności w obszarze produkcji

18-18.05.2018

 • Warszawa