• "CHROMATOGRAFIA GAZOWA Z DETEKTOREM SPEKTROMETRII MAS GC-MS – SPECJALISTYCZNY KURS LABORATORYJNY" ELBLĄG
 • "RECEPTUROWANIE, PRODUKCJA I KONTROLA JAKOŚCI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Zmiany w funkcjonowaniu i zarządzaniu Laboratorium Akredytowanym po wejściu nowej normy
  PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

 • Zmiany w funkcjonowaniu i zarządzaniu Laboratorium Akredytowanym po wejściu nowej normy
  PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

 • Zmiany w funkcjonowaniu i zarządzaniu Laboratorium Akredytowanym po wejściu nowej normy
  PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Zmiany w funkcjonowaniu i zarządzaniu Laboratorium Akredytowanym po wejściu nowej normy
  PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Miejsce: Warszawa

Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 81 lok. 7.10. Budynek Central Tower (dawna nazwa Orco)

Numer szkolenia: M/20.07.2018/WI

Termin: 20.07.2018

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 720 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 620 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGMP")

 

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Przerwy kawowe
 • Świadectwo w języku polskim


Termin zapisu: do 13.07.2018

 

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zapoznanie ze zmianami, jakie niesie nowe wydanie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w stosunku do PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Uczestnicy szkolenia pozyskają wiedzę pozwalającą dostosować system zarządzania działający w laboratorium badawczym do znowelizowanych wymagań normy ISO/IEC 17025.

Adresaci szkolenia: 

 • personel laboratoriów badawczych,
 • osoby pragnące podjąć pracę w laboratoriach badawczych,
 • osoby zaintersowane tematyką szkolenia

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Kierunek nowelizacji normy ISO/IEC 17025 - struktura i zmiany w odniesieniu do wydania z 2005 roku.

2. Wymagania ogólne, czyli bezstronność i poufność w działalności laboratoryjnej.

3. Wymagania dotyczące struktury.

4. Wymagania dotyczące zasobów - personelu, warunków środowiskowych, spójności pomiarowej, zewnętrznych dostaw i usług.

5. Wymagania dotyczące procesów, czyli podejście procesowe do działalności laboratoryjnej.

6. Wymagania dotyczące systemu zarządzania - dokumentacja systemu zarządzania zgodnie z opcją A i B.

20-20.07.2018

 • Warszawa