• "WYMOGI HIGIENY I STANDARDY PRACY W POMIESZCZENIACH CLEAN ROOM ZGODNIE Z NOWYMI NORMAMI PN-EN ISO14644-1:2016-03..." ONLINE

 • "AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA WEDŁUG NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 W LABORATORIUM BADAWCZYM..." ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • NOWOŚĆ! Badania mikrobiologiczne produktów kosmetycznych w świetle aktualnych wymagań prawnych

 • NOWOŚĆ! Badania mikrobiologiczne produktów kosmetycznych w świetle aktualnych wymagań prawnych

 • NOWOŚĆ! Badania mikrobiologiczne produktów kosmetycznych w świetle aktualnych wymagań prawnych

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • NOWOŚĆ! Badania mikrobiologiczne produktów kosmetycznych w świetle aktualnych wymagań prawnych

Miejsce: Warszawa

Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 81 lok. 7.10. Budynek Central Tower (dawna nazwa Orco)

Numer szkolenia: M/09.08.2018/WI

Termin: 09.08.2018

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 820 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 720 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGMP")

 

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Przerwy kawowe
 • Świadectwo w języku polskim


Termin zapisu: do 02.08.2018

 

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z aktualnymi wymaganiami prawnymi z zakresie zapewnienia jakości i kontroli w produkcji kosmetyków
 • zdobycie wiedzy z zakresu metodologii badań mikrobiologicznych w świetle norm ISO  dedykowanych do kontroli kosmetyków

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów branży kosmetycznej, pracowników działów jakości i zapewnienia jakości oraz wszystkich innych osób  zainteresowanych problematyką i metodologią badania czystości mikrobiologicznej kosmetyków wg norm ISO.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Omówienie wymagań jakościowych dla kosmetyków zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego WE 1223/2009.

- ogólne wymagania jakie musi spełniać producent

- kategoryzacja kosmetyków i związane z tym wymagania mikrobiologiczne

2. Przegląd dostępnych wymagań mikrobiologicznych dla produktów kosmetycznych

- prezentacja projektów zmian dokumentów związanych z kontrolą jakości

- inne metodyki badawcze wykorzystywane w kontroli jakościowej kosmetyków

3. Metodologia badania czystości mikrobiologicznej kosmetyków

- szczegółowe omówienie dostępnych metodyk badawczych opartych normach ISO

4. Charakterystyka drobnoustrojów patogennych najczęściej powodujących zakażenie kosmetyku podczas procesu produkcyjnego

- przegląd typowych patogenów i ich negatywne skutki jakie powodują w kosmetyku           

5. Źródła skażenia produktu kosmetycznego i jego dalsze  konsekwencje dla konsumenta

- wpływ jakości surowców na bezpieczeństwo wyrobu gotowego

6. Podsumowanie i dyskusja          

09-09.08.2018

 • Warszawa