• "WYMOGI HIGIENY I STANDARDY PRACY W POMIESZCZENIACH CLEAN ROOM ZGODNIE Z NOWYMI NORMAMI PN-EN ISO14644-1:2016-03..." ONLINE

 • "AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA WEDŁUG NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 W LABORATORIUM BADAWCZYM..." ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Tworzenie raportów oceny bezpieczeństwa kosmetyków- warsztaty praktyczne

 • Tworzenie raportów oceny bezpieczeństwa kosmetyków- warsztaty praktyczne

 • Tworzenie raportów oceny bezpieczeństwa kosmetyków- warsztaty praktyczne

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Tworzenie raportów oceny bezpieczeństwa kosmetyków- warsztaty praktyczne

Miejsce: Warszawa

Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 81 lok. 7.10. Budynek Central Tower (dawna nazwa Orco)

Numer szkolenia: J/10.12.2018/WI

Termin: 10.12.2018

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 980zł/osoba

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Przerwy kawowe
 • Świadectwo w języku polskim


Termin zapisu: do 07.12.2018 do godziny 12:00

 

CEL SZKOLENIA : Zdobycie wiedzy w zakresie dokumentacji bezpieczeństwa kosmetyków oraz warsztaty z przygotowania raportu oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego. Każdy z uczestników wykona podstawowe obliczenia, dodatkowo uzupełni wybrane elementy wg przekazanej dokumentacji w raporcie oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego.

 

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Osoby zajmujące się działem kontroli jakości
 • Osoby zajmujące się oceną bezpieczeństwa,
 • Przedstawiciele, pracownicy Sanepidów oraz jednostek kontrolujących.                                                                 
 • Osoby zainteresowane tematyką szkolenia

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Bezpieczeństwo produktów kosmetycznych – część teoretyczna

-Zagadnienia ogólne dotyczące bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

-Podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo produktu kosmetycznego

-Dokumentacja produktów kosmetycznych zgodnie z rozporządzeniem 1223/2009/WE

-Dokumentacja bezpieczeństwa

 

2. Obowiązki eksperta ( safety assessora)

 

3. Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego – część warsztatowa

-Spis rozporządzeń oraz dokumenty dotyczące przygotowania raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego

-Przedstawienie, omawianie oraz uzupełnianie każdego z punktów obowiązujących w Raporcie Bezpieczeństwa Kosmetyku:

Część A – Informacje na temat niebezpieczeństwa produktu kosmetycznego

- Ilościowy i jakościowy skład produktu

- Właściwości fizykochemiczne oraz badania produktu kosmetycznego

- Jakość mikrobiologiczna

- Zanieczyszczenia, ilości śladowe, informacje o materiale z którego wykonano opakowanie

- Normalne i dające się przewidzieć stosowanie (przedstawienie produktów z pogranicza)

- Narażenie na działanie produktu kosmetycznego

- Narażenie na działanie substancji

- Profil toksykologiczny substancji

- Istotne punkty końcowe w ocenie toksykologicznej

- Szacowanie narażenia – margines bezpieczeństwa

- Działania niepożądane i ciężkie działania niepożądane

- Informacja o produkcie kosmetycznym

 

Część B – Ocena bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego

- Wniosek z oceny

- Rozumowanie

- Kwalifikacje eksperta

10-10.12.2018

 • Warszawa