• "KWALIFIKACJA I WALIDACJA W UJĘCIU GMP" ONLINE
 • "NOWOŚĆ! AUDITOR WEWNĘTRZNY DOBRYCH PRAKTYK PRODUKCJI (GMP) W BRANŻY KOSMETYCZNEJ ZGODNY Z WYMAGANIAMI..." ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej ICP-OES – specjalistyczny kurs laboratoryjny

 • Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej ICP-OES – specjalistyczny kurs laboratoryjny

 • Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej ICP-OES – specjalistyczny kurs laboratoryjny

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej ICP-OES – specjalistyczny kurs laboratoryjny

Miejsce: Katowice

Adres: ul. Żelazna 17D

Numer szkolenia: R/14.02-15.02.2019/SK

Termin: 14.02-15.02.2019

Czas trwania: 2 dni

Cena: 1550zł (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką wynosi 1349 zł ! Prosimy w miejscu kodu rabatowego wpisać "studentHPLC")

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Przerwy kawowe
 • Lunch w każdym dniu szkolenia
 • Świadectwo w języku polskim

 

Termin zapisu: do 12.02.2019

 

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zaznajomienie Kursanta z możliwościami emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie. W ramach zajęć odbędzie się seminarium (4h), na którym zostaną przedstawione podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu techniki ICP-OES oraz analizy otrzymanych danych.

 

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły, bądź zamierzają rozpocząć pracę z optyczną spektrometrią emisyjną ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej (ICP-OES).

 

Plan szkolenia

Dzień pierwszy (10.00-18.00)

Teoria (4h)

 1. Techniki emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie. Budowa i działanie palnika ICP. Metody wprowadzania próbki do plazmy. Budowa spektrometrów ICP-OES. Analiza ilościowa i efekty przeszkadzające w analizie ICP-OES. Zastosowanie ICP-OES.
 2. Przygotowanie próbek do analizy: metody przeprowadzania próbek do roztworu, metody zatężania i rozdzielania pierwiastków śladowych ze szczególnym uwzględnieniem ekstrakcji do fazy stałej i typów sorbentów, ekstrakcja sekwencyjna.
 3. Interpretacja wyników analizy – elementy statystyki, certyfikowane materiały odniesienia.

 

Praktyka (4h)

 1. Omówienie elementów budowy spektrometru ICP-OES.
 2. Mineralizacja próbek do analizy.
 3. Adsorpcja kationowych kompleksów jonów Cd(II) oraz Cu(II) z udziałem 1,10-fenantroliny na kolumnach wypełnionych krzemionką modyfikowaną grupami cyjanowymi.
 4. Analiza jakościowa i ilościowa w praktyce.

 

 

Dzień drugi (9.00-17.00)

Praktyka (8h)

 1. Przygotowanie próbek do analizy.
 2. Analiza półilościowa próbek.
 3. Przygotowanie wzorców wielopierwiastkowych do krzywych wzorcowych.
 4. Utworzenia programu pomiarowego.
 5. Analiza ilościowa próbek.
 6. Ocena statystyczna wyników.
 7. Test sprawdzający zdobytą wiedzę.
 8. Zakończenie szkolenia i wręczenie świadectw.

 

14-15.02.2019

 • Katowice