• "KWALIFIKACJA I WALIDACJA W UJĘCIU GMP" ONLINE
 • "NOWOŚĆ! AUDITOR WEWNĘTRZNY DOBRYCH PRAKTYK PRODUKCJI (GMP) W BRANŻY KOSMETYCZNEJ ZGODNY Z WYMAGANIAMI..." ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Wymagania GMP w branży kosmetycznej

 • Wymagania GMP w branży kosmetycznej

 • Wymagania GMP w branży kosmetycznej

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Wymagania GMP w branży kosmetycznej

Miejsce: Warszawa

Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 81 lok. 7.10. Budynek Central Tower (dawna nazwa Orco)

Numer szkolenia: M/11.04.2019/WI

Termin: 11.04.2019

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 820 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 720 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGMP")

 

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Przerwy kawowe
 • Świadectwo w języku polskim


Termin zapisu: do 03.04.2019

Celem szkolenia jest omówienie zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) dla producentów wyrobów kosmetycznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN ISO 22716.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione wymagania, które muszą zostać spełnione podczas opracowywania, wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania jakością wraz z dokumentacją, zgodnie z zasadami GMP oraz standardem ISO 22716.

 

Adresaci Szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pracowników Działów Kontroli oraz Zapewnienia Jakości, technologów i osób odpowiedzialnych za produkcję, Pełnomocników i audytorów Systemu Zarządzania Jakością oraz wszystkich osób pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą wymagań mających zastosowanie podczas produkcji, kontroli jakości, składowania i transportu produktów kosmetycznych.

 

Program szkolenia:

 1. Obowiązki producenta kosmetyku.
 2. Personel – odpowiedzialność i zadania personelu, szkolenia.
 3. Pomieszczenie i urządzenia – podział na strefy, nadzór nad urządzeniami, plan higieny, program DDD.
 4. Postępowanie z surowcami i materiałami opakowaniowymi – zarządzanie dostawcami, proces magazynowania.
 5. Procesy produkcyjne – wytwarzanie i pakowanie produktu, raport serii.
 6. Kontrola jakości – pobór prób, zwalnianie surowców, materiałów i produktów, postępowanie z OOS, monitoring jakości wody.
 7. Postępowanie z wyrobami poza specyfikacją, reklamacje, proces wycofania produktów.
 8. Procesy zapewnienia jakości – kontrola zmian, audyt wewnętrzny, zarządzanie dokumentacją zarządzanie odchyleniami.

11-11.04.2019

 • Warszawa