• "KWALIFIKACJA I WALIDACJA W UJĘCIU GMP" ONLINE
  • "NOWOŚĆ! AUDITOR WEWNĘTRZNY DOBRYCH PRAKTYK PRODUKCJI (GMP) W BRANŻY KOSMETYCZNEJ ZGODNY Z WYMAGANIAMI..." ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
  • Wprowadzanie kosmetyków do sprzedaży. Aspekty prawne i warsztaty praktyczne z tworzenia dokumentacji

  • Wprowadzanie kosmetyków do sprzedaży. Aspekty prawne i warsztaty praktyczne z tworzenia dokumentacji

  • Wprowadzanie kosmetyków do sprzedaży. Aspekty prawne i warsztaty praktyczne z tworzenia dokumentacji

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
  • Wprowadzanie kosmetyków do sprzedaży. Aspekty prawne i warsztaty praktyczne z tworzenia dokumentacji

Miejsce: Warszawa

Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 81 lok. 7.10. Budynek Central Tower (dawna nazwa Orco)

Numer szkolenia: J/15.04.2019/WI

Termin: 15.04.2019

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 820 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 720 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGMP")

 

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

  • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
  • Przerwy kawowe
  • Świadectwo w języku polskim


Termin zapisu: do 11.04.2019

 

CEL SZKOLENIA : Zdobycie wiedzy w zakresie regulacji prawnych dotyczących wprowadzenia kosmetyków do obrotu oraz obowiązujące przepisy w zakładach produkcyjnych.

 

ADRESACI SZKOLENIA:

-Osoby początkujące w tematyce wprowadzania kosmetyków na rynek,

-Osoby, które chcą rozpocząć własną produkcję kosmetyków,

-Osoby pracujące w firmach produkcyjnych, głownie w działach kontroli jakości oraz zajmujących się dokumentacją i wprowadzeniem kosmetyku na rynek

-Osoby zainteresowane tematyką prawną i obowiązującymi przepisami w zakładach produkcyjnych.

 

Program szkolenia:

1. Podstawowe regulacje prawne obowiązujące producentów kosmetyków – część teoretyczna

-rozporządzenia obowiązujące przy wprowadzaniu kosmetyku na rynek

-wybrane elementy, najważniejsze aspekty prawne obowiązujące producenta

-działania prawne związane z kosmetykami udostępnienie na rynku, wprowadzenie do obrotu, wycofanie z rynku,

wycofanie od użytkowników końcowych

-główne jednostki kontrolujące producentów kosmetycznych

 

2. Produkt kosmetyczny a produkty podobne:

- aspekty prawne definiujące produkty z pogranicza kosmetyku a produktu podobnego,

- przedstawienie przykładów produktów kosmetycznych oraz produktów podobnych.

 

3. Przygotowanie kosmetyku do wprowadzenia na rynek:

-omówienie zakresów badań obowiązkowych i dobrowolnych,

-właściwie przygotowanie dokumentacji,

-metody weryfikacji składu gotowego produktu.

 

4. Oznakowanie produktów kosmetycznych i wymogi stawiane etykietom informacyjnym:

-obowiązkowe vs dobrowolne informacje na etykiecie,

-rozporządzenia regulujące informacje na etykietach,

-deklaracje marketingowe na etykiecie,

-reklama produktów kosmetycznych, przykłady nieuczciwej konkurencji.

 

5. Nadchodzące zmiany w Ustawie o kosmetykach.

 

6. Dobra praktyka produkcji (GMP) – część warsztatowa:

-zagadnienia ogólne dotyczące bezpieczeństwa produktów kosmetycznych,

-podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo produktu kosmetycznego,

-najważniejsze wytyczne oraz założenia Dobrej Praktyki Produkcji,

-przygotowanie i wdrożenie procedury GMP w zakładzie produkcyjnym oraz warsztaty z wypełniania podstawowych dokumentów niezbędnych przy GMP.

 

7. Notyfikacja kosmetyków na portalu CPNP:

- przedstawienie procesu notyfikacji.

15-15.04.2019

  • Warszawa