• "CHROMATOGRAFIA CIECZOWA HPLC DLA ZAAWANSOWANYCH" ONLINE
 • "WALIDACJA METOD CHROMATOGRAFICZNYCH (HPLC, LC/MS, GC, GC/MS)" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Zarządzanie odchyleniami w farmaceutycznym systemie jakości

 • Zarządzanie odchyleniami w farmaceutycznym systemie jakości

 • Zarządzanie odchyleniami w farmaceutycznym systemie jakości

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Zarządzanie odchyleniami w farmaceutycznym systemie jakości

ZARZĄDZANIE  ODCHYLENIAMI  JAKOŚCIOWYMI W  FARMACEUTYCZNYM  SYSTEMIE JAKOŚCI.

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE  oraz   DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE


Miejsce: Warszawa

Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 81 lok. 7.10. Budynek Central Tower (dawna nazwa Orco)

Numer szkolenia: K/25.06.2019/WI

Termin: 25.06.2019

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 920 zł/ brutto osoba  (zwolnienie z VAT na podstawie art. 113.1 ustawy o VAT)

 

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 •    Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 •    Przerwy kawowe
 •    Świadectwo w języku polskim

 

Termin zapisu: do 18.06.2019

 

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z  zagadnieniami dotyczącymi:  prawidłowego postępowania z odchyleniami jakościowymi,  sposobu identyfikowania źródłowych  przyczyn odchyleń oraz  podejścia do definiowania działań naprawczych

 

Adresaci szkolenia:

 • Osoby Wykwalifikowane
 • Kierownicy, Specjaliści Działów Zarządzania Jakością, Kontroli Jakości
 • Kierownicy, Mistrzowie, Specjaliści   Produkcji
 • Pracownicy Działów Technicznych, Technologicznych

 

Program szkolenia

 

Część teoretyczna

1.Farmaceutyczny system jakości a  odchylenia jakościowe

2.System zarządzania odchyleniami

3.Kwalifikacja odchyleń:

 • definicje
 • przykłady odchyleń

4.Etapy procesu zarządzania odchyleniami

5.Pozytywne strony systemu zarządzania odchyleniami

6.Procedura zarządzania odchyleniami:

 • opis sposobu postępowania
 • odpowiedzialność  osób zaangażowanych w proces wyjaśniania odchyleń

7.Zawartość  Protokołu odchylenia

8.Rola Koordynatora ds. odchyleń

9.Analiza odchyleń

 • cel analizy
 • sposób dokonywania analizy

10.Postępowanie wyjaśniające

 • cel i sposób przeprowadzenia postępowania wyjaśniające
 • raport z postępowania wyjaśniającego
 • procedura postępowania wyjaśniającego

11.Przykłady odchyleń, gdzie zachodzi konieczność wdrożenia postępowania wyjaśniającego

12.Zarządzanie  działaniami korygująco – zapobiegawczymi 

(CAPA Corrective and preventive action)

 • cel wdrożenia
 • opracowanie harmonogramu działań naprawczych (HDN)
 • ocena skuteczności CAPA

 Część praktyczna - warsztaty

 • Analiza zagadnień mająca na celu zidentyfikowanie przyczyny odchylenia
 • Potencjalne przyczyny odchylenia
 • Potencjalne skutki odchylenia
 • Definiowanie działań korygujących i zapobiegawczych na przykładach odchyleń

25-25.06.2019

 • Warszawa