• "CHROMATOGRAFIA GAZOWA Z DETEKTOREM SPEKTROMETRII MAS GC-MS – SPECJALISTYCZNY KURS LABORATORYJNY" ELBLĄG
  • "NOWOŚĆ! PODSTAWY PRAWA KOSMETYCZNEGO" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
  • Recepturowanie, produkcja i kontrola jakości produktów kosmetycznych

  • Recepturowanie, produkcja i kontrola jakości produktów kosmetycznych

  • Recepturowanie, produkcja i kontrola jakości produktów kosmetycznych

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
  • Recepturowanie, produkcja i kontrola jakości produktów kosmetycznych

Miejsce: Warszawa

Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 81 lok. 7.10. Budynek Central Tower (dawna nazwa Orco)

Numer szkolenia: J/05.07.2019/WI

Termin: 05.07.2019

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 820 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 720 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGMP")

 

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

  • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
  • Przerwy kawowe
  • Świadectwo w języku polskim


Termin zapisu: do 28.06.2019

 

CEL SZKOLENIA : Zdobycie wiedzy z zakresu tworzenia formuły kosmetyku, opracowania etykiety, przygotowania dokumentacji do badań oraz przeniesienie skali laboratoryjnej na skalę produkcyjną.

 

ADRESACI SZKOLENIA:

-Osoby początkujące w technologii tworzenia kosmetyków,

-Osoby, które chcą rozpocząć własną produkcję kosmetyków,

-Osoby pracujące w firmach produkcyjnych w działach badawczo-wdrożeniowych oraz kontroli jakości,

-Osoby zainteresowane tematyką tworzenia kosmetyków.

 

Program szkolenia:

1. Historia powstawania kosmetyków:

- światowe firmy kosmetyczne - historia powstania,

- wizjonerzy mający znaczący wpływ na rynek kosmetyków.

 

2. Inspiracje do tworzenia kosmetyku:

- określenie grupy docelowej dla tworzonych serii produktu,

- aktualne trendy rynkowe (nowości, trendy kosmetyczne, kosmetyki naturalne).

 

3. Recepturowanie:

-Wybór składników oraz dystrybutorów,

-kosmetyczna chemia nieorganiczna i organiczna (kompozycje zapachowe, barwniki,itp.),

-funkcje wybranych składników kosmetycznych (omówienie dokumentacji wybranych surowców),

-zasady opracowania formulacji kosmetycznych (produktów myjących oraz pielęgnacyjnych),

-zagrożenia na etapie tworzenia formulacji i sposoby ich zapobiegania,

-wpływ składu kosmetyków na jego działanie.

 

4. Kalkulacja finansowa nowopowstałego produktu:

-rentowność wdrożenia i produkcji nowego kosmetyku.

 

5. Przygotowanie kosmetyku do wprowadzenia na rynek:

-przygotowanie dokumentów przy wprowadzaniu kosmetyku na rynek,

-badania obowiązkowe vs dobrowolne podczas wprowadzania kosmetyku na rynek,

-metody weryfikacji składu gotowego produktu,

-wymogi tworzenia etykiet.

 

6. Przeniesienie skali laboratoryjnej na skalę produkcyjną:

-najczęstsze błędy podczas pierwszej produkcji masowej,

-etapy produkcji oraz wymagania dotyczące surowców i maszyn,

-dobór odpowiedniego sprzętu do produkowanej masy,

-nadanie numeru partii, numeru serii.

 

7. Kontrola jakości:

-kontrola jakości surowców, opakowań, półproduktów, produktów luzem,

- zwalnianie produktu gotowego do sprzedaży,

-najważniejsze badania kontroli jakości (stabilność, kompatybilność, badanie czystości mikrobiologicznej),

-walidacja metod badawczych według wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania,

-wymagania dotyczące personelu, pomieszczeń,

-proces wytwarzania kosmetyków przy zachowaniu najwyższej higieny (procesu, pracowników, dezynfekcja),

-nadzór nad sprzętem kontrolno - pomiarowym,

-nadzór nad odczynnikami i materiałami pomocniczymi,

-przykład opracowanej specyfikacji jakościowej (specyfikacja fizykochemiczna ,mikrobiologiczna surowców i wyrobu gotowego)

05-05.07.2019

  • Warszawa