• "TWORZENIE RECEPTUR, PRODUKCJA I ASPEKTY PRAWNE DLA KOSMETYKÓW KOLOROWYCH" ONLINE
  • "NOWOŚĆ! SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO PN EN ISO 14001:2015" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
  • PROMOCJA! Zasady i procedury normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Monitorowanie przydatności wyników analitycznych

  • PROMOCJA! Zasady i procedury normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Monitorowanie przydatności wyników analitycznych

  • PROMOCJA! Zasady i procedury normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Monitorowanie przydatności wyników analitycznych

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
  • PROMOCJA! Zasady i procedury normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Monitorowanie przydatności wyników analitycznych

Miejsce: Warszawa

Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 81 lok. 7.10. Budynek Central Tower (dawna nazwa Orco)

Numer szkolenia: M/22.05.2019/WI

Termin: 22.05.2019

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 820zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 720 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGMP")

PROMOCJA CENOWA

2-osoba z firmy otrzymuje rabat 50zł, 3-osoba z firmy otrzymuje rabat 100zł, 4-osoba i kolejne otrzymują rabat 120zł

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

  • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
  • Przerwy kawowe
  • Świadectwo w języku polskim


Termin zapisu: do 13.03.2019

 

CEL SZKOLENIA :zapoznanie z systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

 

ADRESACI SZKOLENIA: osoby pracujące lub chcące rozpocząć pracę w laboratorium akredytowanym oraz chcące zapoznać się z wymaganiami nowego wydania normy ISO 17025

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

1.      System oceny zgodności – pojęcie akredytacji, Polskie Centrum Akredytacji jako krajowa jednostka certyfikująca, akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących.

2.      Wprowadzenie do nowego wydania normy ISO 17025 – kierunki i zakres zmian, terminologia.

3.      Wymagania dotyczące organizacji – struktura, system zarządzania, bezstronność, niezależność i poufność, kierownictwo laboratorium.

4.      Wymagania dotyczące zasobów – personel laboratorium, warunki lokalowe i środowiskowe, wyposażenie, spójność pomiarowa, usługi i dostawy zewnętrzne.

5.      Wymagania dotyczące procesów – identyfikacja procesów, przegląd zapytań, wybór, weryfikacja i walidacja metod, pobieranie próbek, postępowanie z obiektami badań, działalność techniczna laboratorium.

6.      Wymagania dotyczące systemu zarządzania – opcja A i opcja B, dokumentacja systemu, ryzyka i szanse, doskonalenie, działania korygujące, audity wewnętrzne, przeglądy zarządzania.

22-22.05.2019

  • Warszawa