• "KWALIFIKACJA I WALIDACJA W UJĘCIU GMP" ONLINE
 • "NOWOŚĆ! AUDITOR WEWNĘTRZNY DOBRYCH PRAKTYK PRODUKCJI (GMP) W BRANŻY KOSMETYCZNEJ ZGODNY Z WYMAGANIAMI..." ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny

 • Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny

 • Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny

Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny.

Miejsce: Katowice

Adres: ul. Żelazna 17D

Numer szkolenia: R/29.05-31.05.2019/SK

Termin: 29.05-31.05.2019

Czas trwania: 3dni

Cena: 1550zł (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką wynosi 1349 zł ! Prosimy w miejscu kodu rabatowego wpisać "studentHPLC")

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Przerwy kawowe
 • Lunch w każdym dniu szkolenia
 • Świadectwo w języku polskim

 

Termin zapisu: do 27.05.2019

 

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zaznajomienie Kursanta z możliwościami chromatografii cieczowej. W ramach zajęć odbędzie się seminarium (4h), na którym zostaną przedstawione podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu chromatografii cieczowej oraz analizy otrzymanych danych.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły, bądź zamierzają rozpocząć pracę z wysokosprawną chromatografią cieczową.

 

Program szkolenia

Dzień pierwszy (14:00-18:00)

Teoria (4h):

 • Budowa oraz zasada działania chromatografu cieczowego.
 • Zastosowanie chromatografii cieczowej w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, chemicznym i ochronie środowiska
 • Rodzaje układów chromatograficznych (NP-HPLC i RP-HPLC).
 • Chromatogram i opisujące go parametry.
 • Kolumny chromatograficzne – rodzaje faz stacjonarnych, zastosowanie.
 • Fazy ruchome w chromatografii cieczowej - dobór fazy ruchomej, dobór pH, szybkości przepływu, wpływ fazy ruchomej na rozdział związków w HPLC.
 • Detektory w chromatografii cieczowej (DAD, FLD, MS) - charakterystyka, budowa zastosowanie.
 • Analiza jakościowa i ilościowa (metoda wzorca zewnętrznego, wewnętrznego i dodatku wzorca) w HPLC.
 • Metody przygotowania prób do analizy.
 • Problemy występujące podczas pracy z HPLC i sposoby ich rozwiązania

 

Dzień drugi

Praktyka (8h): (9:00-17:00)

Ćwiczenie: oznaczanie zawartości ibuprofenu w preparatach farmaceutycznych

 • Omówienie elementów budowy i zasady działania chromatografu cieczowego
 • Przygotowanie chromatografu cieczowego do pracy (podłączanie kolumny, przygotowanie fazy ruchomej, kondycjonowanie kolumny)
 • Przygotowanie próbki do analizy
 • Interpretacja otrzymanych chromatogramów
 • Analiza ilościowa metodą wzorca wewnętrznego
 • Omówienie wyników badań

 

Dzień trzeci (10:00-18:00)

Praktyka (8h):

 Ćwiczenie: oznaczanie zawartości kwasu benzoesowego w kosmetykach lub w żywności (rodzaj analizowanej próbki zależy od uczestnika szkolenia)

 • Przygotowanie chromatografu cieczowego do pracy
 • Przygotowanie próbki do analizy
 • Interpretacja otrzymanych chromatogramów
 • Analiza ilościowa metodą krzywej kalibracyjnej
 • Omówienie wyników badań
 • Test sprawdzający zdobytą wiedzę.
 • Dyskusja z udziałem ekspertów na temat problemów i wyzwań w chromatografii cieczowej.
 • Zakończenie szkolenia i wręczenie świadectw.

29-31.05.2019

 • Katowice