• "KWALIFIKACJA I WALIDACJA W UJĘCIU GMP" ONLINE
 • "NOWOŚĆ! AUDITOR WEWNĘTRZNY DOBRYCH PRAKTYK PRODUKCJI (GMP) W BRANŻY KOSMETYCZNEJ ZGODNY Z WYMAGANIAMI..." ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Nowość! Wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP)

 • Nowość! Wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP)

 • Nowość! Wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP)

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Nowość! Wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP)

Miejsce: Warszawa

Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 81 lok. 7.10. Budynek Central Tower (dawna nazwa Orco)

Numer szkolenia: K/20.05.2019/WI

Termin: 20.05.2019

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 820 zł/ brutto osoba  (zwolnienie z VAT na podstawie art. 113.1 ustawy o VAT)

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 •    Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 •    Przerwy kawowe
 •    Świadectwo w języku polskim

 

Termin zapisu: do 13.05.2019

Adresaci szkolenia

-pracownicy działu zarządzania jakością

-pracownicy magazynu

-pracownicy hurtowni farmaceutycznej

-pracownicy działu logistyki

-pracownicy działu transportu.

 

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami obowiązującymi w obrocie produktami leczniczymi, ich dystrybucji, magazynowaniu i transporcie zgodnie z Dobrą Praktyką Dystrybucyjna.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zarzadzanie jakością

 • system jakości
 • przegląd zarządzania

2. Personel

 • Osoba odpowiedzialna
 • inny personel
 • szkolenia

3. Pomieszczenia i sprzęt

 • wymagania dla pomieszczeń i sprzętu w GDP
 • monitorowanie warunków przechowywania

4. Dokumentacja w GDP

5. Czynności wykonywane w ramach GDP

 • kwalifikacja dostawców i odbiorców
 • przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie produktów leczniczych

6. Reklamacje i zwroty produktów leczniczych

7. Sfałszowane produkty lecznicze

8. Wstrzymanie/wycofanie produktów leczniczych

9. Kontrole wewnętrzne

10. Transport – wymagania zgodne z DGP

20-20.05.2019

 • Warszawa