• "CHROMATOGRAFIA GAZOWA Z DETEKTOREM SPEKTROMETRII MAS GC-MS – SPECJALISTYCZNY KURS LABORATORYJNY" ELBLĄG
 • "RECEPTUROWANIE, PRODUKCJA I KONTROLA JAKOŚCI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Chromatografia gazowa (GC)- teoria i praktyka

 • Chromatografia gazowa (GC)- teoria i praktyka

 • Chromatografia gazowa (GC)- teoria i praktyka

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Chromatografia gazowa (GC)- teoria i praktyka

Chromatografii gazowa- teoria i praktyka
(06.09; 07.09; 13.09; 14.09)

 

Miejsce: Gdynia

Adres: Aleja Zwycięstwa 96/98

Numer szkolenia: S/06.09-14.09/GD

Termin: 06.09-14.09.2014

Czas trwania: 4 dni

Cena: 1149zł/osoba

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Przerwy kawowe
 • Świadectwo w języku polskim

 

Termin zapisu: do 01.09.2014

 

Cel szkolenia:  Szkolenie ma na celu zaznajomienie Kursanta z podstawowymi możliwościami chromatografii gazowej ze szczególnym uwzględnieniem detektorów FID oraz MS. W ramach zajęć odbędzie się seminarium (4h), na którym zostaną przedstawione podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu chromatografii gazowej oraz analizy otrzymanych danych. W części praktycznej szkolenia (16h) kursanci przygotują próbki oraz wykonają ich analizy chromatograficzne.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób które rozpoczęły, bądź zamierzają rozpocząć pracę z chromatografią gazową.

 

Dzień pierwszy 06.09.2014 (9:15-14:25)

Teoria (2h):

 1. Budowa chromatografu gazowego. Opis najważniejszych elementów oraz wyjaśnienie ich zasady działania na przykładzie różnych konfiguracji sprzętowych.
 2. Proces rozdziału substancji w mieszaninie. Mechanizmy rządzące rozdziałem, zależność czasu retencji od temperatury wrzenia, chromatogram i opisujące go parametry.
 3. Metody przygotowania prób do analizy. Kryteria, jakie powinna spełniać próbka przed wprowadzeniem do chromatografu gazowego.
 4. Kolumny chromatograficzne – rodzaje, zastosowanie.

Praktyka (3h):

 1. Omówienie najważniejszych elementów budowy oraz zasad działania chromatografu gazowego, prześledzenie drogi badanej próbki i gazów.
 2. Przygotowanie próbek paliw do analizy: wstępne oględziny i analizy.

 

Dzień drugi 07.09.2014 (9:15-14:25)

Teoria (2h):

 1. Sposoby detekcji – rodzaje detektorów, ich budowa i zastosowanie.
 2. Optymalizacja warunków analizy, dobór kolumny, wpływ sposobu przygotowania próby oraz detekcji na wynik analizy.
 3. Analiza jakościowa i ilościowa (metoda wzorca zewnętrznego, wewnętrznego i dodatku wzorca), porównanie czasów retencji, analiza masowa.
 4. Zastosowania chromatografii gazowej w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym

Praktyka (3h):

 1. Analiza chromatograficzna próbek. Dobór optymalnych warunków analizy, zmiana parametrów nastrzyku, przepływu gazów w celu optymalizacja metody.
 2. Przygotowanie i analiza kolejnych próbek

 

Dzień trzeci 13.09.2014, Dzień czwarty 14.09.2014
(9:15-14:25)

Praktyka (5h):

 1. Analiza próbek, omówienie chromatogramów.
 2. Porównanie próbek z wzorcami, wyciągnięcie wniosków.
 3. Analiza ilościowa.
 4. Konserwacja aparatury.

06-13.09.2014

 • Gdynia