• "WALIDACJA METOD CHROMATOGRAFICZNYCH (HPLC, LC/MS, GC, GC/MS)" ONLINE
  • "CHROMATOGRAFIA GAZOWA Z DETEKTOREM SPEKTROMETRII MAS GC-MS- TEORIA I PRAKTYKA" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
  • Nowość! Wymagania prawne i sposoby oznakowania kosmetyków naturalnych

  • Nowość! Wymagania prawne i sposoby oznakowania kosmetyków naturalnych

  • Nowość! Wymagania prawne i sposoby oznakowania kosmetyków naturalnych

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
  • Nowość! Wymagania prawne i sposoby oznakowania kosmetyków naturalnych

Miejsce: Warszawa

Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 81 lok. 7.10. Budynek Central Tower (dawna nazwa Orco)

Numer szkolenia: J/02.07.2019/WI

Termin: 02.07.2019

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 820 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 720 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGMP")

 

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

  • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
  • Przerwy kawowe
  • Świadectwo w języku polskim


Termin zapisu: do 24.06.2019

 

CEL SZKOLENIA :  Zdobycie wiedzy w zakresie regulacji prawnych dotyczących kosmetyków naturalnych, porównania ich składu i działania wobec kosmetyków syntetyczny. Zasady tworzenia legalnych deklaracji marketingowych dla kosmetyki naturalnej.

 

ADRESACI SZKOLENIA:

-pracownicy/technolodzy firm zajmujących się produkcją kosmetyków naturalnych

-osoby, które chcą pogłębić wiedzę o wyrobach kosmetycznych naturalnych

-pracownicy sklepów oferujących sprzedaż kosmetyków naturalnych

 

Program szkolenia:

1.Definicja kosmetyku naturalnego wg obowiązujących zasad prawnych

 

2.Działanie kosmetyków naturalnych a syntetycznych na skórę

 

3.Różnice między kosmetykami naturalnymi a syntetycznymi

 

4.Zasady wprowadzania naturalnych surowców kosmetycznych do formulacji

 

5.Zasady etykietowania i tworzenia legalnej deklaracji marketingowej dla kosmetyków naturalnych

 

6.Certyfikacja produktów kosmetycznych naturalnych w Polsce i na świecie - podstawowe standardy, wymagania i możliwości po uzyskaniu Certyfikatu

 

7.Podstawowe regulacje prawne obowiązujące producentów kosmetyków naturalnych

 

- Rozporządzenia i dokumentacja prawna obowiązujące przy wprowadzaniu kosmetyku naturalnego na rynek

 

-najważniejsze aspekty prawne obowiązujące producenta

 

8. Największe zagrożenia przy tworzeniu kosmetyków naturalnych wraz z przedstawieniem możliwości ich uniknięcia

02-02.07.2019

  • Warszawa