• "WALIDACJA METOD CHROMATOGRAFICZNYCH (HPLC, LC/MS, GC, GC/MS)" ONLINE
  • "CHROMATOGRAFIA GAZOWA Z DETEKTOREM SPEKTROMETRII MAS GC-MS- TEORIA I PRAKTYKA" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
  • Zasady i procedury normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Zapewnienie jakości wyników analitycznych

  • Zasady i procedury normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Zapewnienie jakości wyników analitycznych

  • Zasady i procedury normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Zapewnienie jakości wyników analitycznych

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
  • Zasady i procedury normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Zapewnienie jakości wyników analitycznych

Miejsce: Warszawa

Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 81 lok. 7.10. Budynek Central Tower (dawna nazwa Orco)

Numer szkolenia: M/05.07.2019/WI

Termin: 05.07.2019

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 820 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 720 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGMP")

 

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

  • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
  • Przerwy kawowe
  • Świadectwo w języku polskim


Termin zapisu: do 29.06.2019

 

Cel szkolenia: zapoznanie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz elementami mającymi wpływ na zapewnienie jakości wyników analitycznych.

Adresaci szkolenia: osoby pracujące lub chcące rozpocząć pracę w laboratorium akredytowanym oraz inni zainteresowani poznaniem systemu ISO17025.

 

1. System jakości zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących, wymagania akredytacyjne.

2. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - wymagania dotyczące zarządzania oraz wymagania techniczne.

3. Wymagania dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji.

4. Wymagania dotyczące personelu - kompetencje, szkolenia, miejsce personelu w systemie zarządzania.

5. Zapewnienie jakości wyników analitycznych - nadzór nad wyposażeniem, wprowadzenie do walidacji, zapewnienia spójności pomiarowej, szacowania niepewności, sterowania jakością badań, czyli codzienna praca personelu laboratorium akredytowanego.

6. Audit wewnętrzny jako niezbędne narzędzie samodoskonalenia laboratorium.

7. Praktyczne aspekty akredytacji, czyli jak pogodzić wymagania z rzeczywistości.

07-07.05.2019

  • Warszawa