• "AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA WEDŁUG NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 W LABORATORIUM BADAWCZYM ..." ONLINE

  • "WPROWADZANIE KOSMETYKÓW NA RYNEK. ASPEKTY PRAWNE DLA PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
  • Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny

  • Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny

  • Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
  • Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny

Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny.

Miejsce: ŁAJSKI  05-119 Legionowo

Adres: Kościelna 2a

Numer szkolenia: J/29.11-01.12.2019 /WL

Termin: 29.11-01.12.2019

Czas trwania: 3dni

Cena: 1590zł (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką wynosi 1389 zł ! Prosimy w miejscu kodu rabatowego wpisać "studentHPLC")

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

  • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
  • Przerwy kawowe
  • Lunch w każdym dniu szkolenia
  • Świadectwo w języku polskim

 

Termin zapisu: do 22.11.2019

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zaznajomienie Kursanta z możliwościami chromatografii cieczowej. W ramach zajęć odbędzie się seminarium (4h), na którym zostaną przedstawione podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu chromatografii cieczowej, zaś pozostałą część szkolenia (16h) stanowią zajęcia praktyczne/warsztaty, które odbędą się w akredytowanym laboratorium badawczym.
 

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły, bądź zamierzają rozpocząć pracę z wysokosprawną chromatografią cieczową.

 

Dzień pierwszy, godz. 15:00-19:00

Teoria 4h:

- Podstawy teoretyczne i zastosowanie chromatografii cieczowej

- Budowa chromatografu cieczowego

- Kolumny stosowane w wysokosprawnej chromatografii cieczowej

- Fazy ruchome stosowane w chromatografii cieczowej

- Detektory stosowane w chromatografii cieczowej

- Chromatogram i opisujące go parametry

- Analiza jakościowa i ilościowa w HPLC

- Dobór optymalnych warunków analizy

- Problemy występujące podczas pracy z HPLC i ich rozwiązywanie

 

 

Dzień drugi, godz. 9:00-17:00

Praktyka 8h:

- Omówienie elementów budowy i zasady działania chromatografu cieczowego

Ćwiczenie: oznaczanie zawartości witaminy C w suplemencie diety

- Przygotowanie chromatografu cieczowego do pracy (podłączanie kolumny, przygotowanie fazy ruchomej, kondycjonowanie kolumny)

- Przygotowanie próbki do analizy

- Interpretacja otrzymanych chromatogramów

- Analiza ilościowa metodą wzorca wewnętrznego

- Omówienie wyników badań

 

Dzień trzeci, godz. 9:00-17:00

Praktyka 8h:

Ćwiczenie: oznaczanie zawartości substancji aktywnej w leku

- Przygotowanie chromatografu cieczowego do pracy

- Przygotowanie próbki do analizy

- Interpretacja otrzymanych chromatogramów

- Analiza ilościowa metodą krzywej kalibracyjnej

- Omówienie wyników badań.

-Test sprawdzający zdobytą wiedzę.

 

29-01.12.2019

  • Legionowo