• "CHROMATOGRAFIA GAZOWA Z DETEKTOREM SPEKTROMETRII MAS GC-MS – SPECJALISTYCZNY KURS LABORATORYJNY " LEGIONOWO
  • "PROMOCJA!!! SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH ORAZ WALIDACJA METOD BADAWCZYCH W LABORATORIUM DZIAŁAJĄCYM..." WARSZAWA

Skontaktuj się z nami!e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
  • Oznaczania pierwiastków metodą spektrometrii optycznej (ICP-OES)

  • Oznaczania pierwiastków metodą spektrometrii optycznej (ICP-OES)

  • Oznaczania pierwiastków metodą spektrometrii optycznej (ICP-OES)

  • Oznaczania pierwiastków metodą spektrometrii optycznej (ICP-OES)

Miejsce: ŁAJSKI  05-119 Legionowo

Adres: Kościelna 2a

Numer szkolenia: J/16-17.11.2019 /WL

Termin: 16.11-17.11.2019

Czas trwania: 2 dni

Cena: 1590zł (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką wynosi 1389 zł ! Prosimy w miejscu kodu rabatowego wpisać "studentHPLC")

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

  • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
  • Przerwy kawowe
  • Lunch w każdym dniu szkolenia
  • Świadectwo w języku polskim

 

Termin zapisu: do 09.11.2019
 

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zaznajomienie Kursanta z zaawansowanymi możliwościami techniki ICP. W ramach zajęć odbędzie się seminarium (5h), na którym zostaną przedstawione podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu oznaczania pierwiastków techniką ICP, zaś pozostałą część szkolenia (11h) stanowią zajęcia praktyczne/warsztaty, które odbędą się w akredytowanym laboratorium badawczym.
 

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką związaną z oznaczaniem pierwiastków techniką ICP.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy, godz. 10:00-18:00

Wykład; 5 godz.:

- Teoria oznaczania pierwiastków,

- Przygotowanie próbek do procesu oznaczania,

- Czym mineralizować – omówienie stosowanych kwasów i wpływu dodatków na proces,

- Podstawy teoretyczne i zastosowanie technik ICP (porównanie OES i MS),

- Budowa spektrometrów z uwzględnieniem różnic w obu technikach,

- Systemy podawania próbki do plazmy,

- Plazma – różne zadania w obu technikach,

- Detektory stosowane w spektrometrach optycznych i spektrometrach masy,

- Dobór optymalnych warunków pracy spektrometrów,

- Najczęstsze problemy występujące podczas pracy przy oznaczaniu pierwiastków.

- Omówienie zasad BHP podczas ćwiczeń,


Część praktyczna; 3 godz.

- Zapoznanie kursantów z laboratorium i pokazanie pracowni oznaczania metali,

- Pokazanie i omówienie spektrometrów ze szczególnym uwzględnieniem różnic i elementów wspólnych dla obu technik spektrometrycznych.

 

 

Dzień drugi, godz. 9:00-17:00

Praktyka 8 godzin:

Planowanie badań:

- Sekwencja próbek – wymuszenie prawidłowych rozwiązań zapewnienia wysokiej jakości oznaczeń,


Przygotowanie próbek:

- Mineralizacja próbek w mineralizatorze mikrofalowym,

- Mineralizacja otwarta,

- Materiały referencyjne – po co stosować?

- Przygotowanie próbek do ćwiczeń.
 

Oznaczanie pierwiastków na spektrometrze ICP-OES

- Przygotowanie aparatu do pracy,

- Wzorce do oznaczania krzywej kalibracyjnej,

- Przygotowanie próbek do analizy,

- Interpretacja otrzymanych wyników (statystyki wyniku),

- Omówienie wyników badań.

16-17.11.2019

  • Legionowo

Rejestracja

Temat: Oznaczania pierwiastków metodą spektrometrii optycznej (ICP-OES) [J/16-17.11.2019 /WL]
Termin: 16-17.11.2019
Miejscowość: Legionowo
Cena: 1590.00 zł