• "AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA WEDŁUG NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 W LABORATORIUM BADAWCZYM ..." ONLINE

 • "WPROWADZANIE KOSMETYKÓW NA RYNEK. ASPEKTY PRAWNE DLA PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Dobra Praktyka Laboratoryjna- wdrożenie systemu i zapewnienie najwyższej jakości badań zgodnych z zasadami DPL

 • Dobra Praktyka Laboratoryjna- wdrożenie systemu i zapewnienie najwyższej jakości badań zgodnych z zasadami DPL

 • Dobra Praktyka Laboratoryjna- wdrożenie systemu i zapewnienie najwyższej jakości badań zgodnych z zasadami DPL

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Dobra Praktyka Laboratoryjna- wdrożenie systemu i zapewnienie najwyższej jakości badań zgodnych z zasadami DPL

Dobra Praktyka Laboratoryjna- wdrożenie systemu i zapewnienie najwyższej jakości badań zgodnych z zasadami DPL

Miejsce: Warszawa

Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 81 lok. 7.10. Budynek Central Tower (dawna nazwa Orco)

Numer szkolenia: A/18.12.2019/WI

Termin: 18.12.2019

Czas trwania: 1 dzień (10:00-16:00)

Cena:  890 zł/osoba (Uwaga! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia i z ważną legitymacją studencką. Cena po dofinansowaniu wynosi  790zł/osoba. Prosimy wpisać w miejsce kodu rabatowego "studentGMP".)


Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Przerwy kawowe
 • Świadectwo w języku polskim

 

Termin zapisu: do 11.12.2019

Uwaga! Liczba osób na szkoleniu jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Cele szkolenia:
- zapoznanie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej,
- interpretacja wymagań OECD i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 maja 2013 r.,
- przedstawienie ogólnych zasad pracy w laboratorium.

 

 Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników laboratorium wdrażających lub pracujących zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, a także wszystkich zainteresowanych, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat prowadzenia, dokumentowania badań i archiwizacji danych zgodnie z zasadami DPL.

 

Program szkolenia

 1. Geneza i początki DPL.
 2. Dobra Praktyka Laboratoryjna jej definicja i zakresy badań wymagające jej stosowania.
 3. Podstawy prawne i odpowiedzialność Krajowej Jednostki Monitorującej.
 4. Terminologia systemu DPL.
 5. Personel i jego odpowiedzialność w systemie, Główny Wykonawca.
 6. Praktyczne aspekty prowadzenia programu zapewnienia jakości (wymagania, opis inspekcji).
 7.  Pomieszczenia laboratoryjne.
 8. Urządzenia i wyposażenie – ogólne wymagania, podział, zarządzanie
 9. Materiały i odczynniki – materiał badany, wzorce odniesienia i nadzór nad odczynnikami.
 10.  Systemy badawcze.
 11.  Dokumentacja w systemie  oraz prowadzenie zapisów (SPO, plan badania, sprawozdania z badania, nadzorowanie zapisów laboratoryjnych, dzienniki laboratoryjne, przechowywanie danych surowych).
 12.  Prowadzenie badań – ogólne zasady.
 13.  Archiwizacja danych w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
 14. Przygotowanie do inspekcji i typowe niezgodności.
 15.  Dobre Praktyki w laboratorium- przykładowe wymagania dla laboratoriów badawczych/wzorcujących/ kontroli jakości):
  - dokumentacja laboratoryjna,
  - procedury pobierania prób,
  - walidacje metod analitycznych,
  - analiza OOS/OOL/OOT.

18-18.12.2019

 • Warszawa