• "CHROMATOGRAFIA GAZOWA Z DETEKTOREM SPEKTROMETRII MAS GC-MS – SPECJALISTYCZNY KURS LABORATORYJNY" ELBLĄG
 • "RECEPTUROWANIE, PRODUKCJA I KONTROLA JAKOŚCI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Chromatografia gazowa (GC)- teoria i praktyka

 • Chromatografia gazowa (GC)- teoria i praktyka

 • Chromatografia gazowa (GC)- teoria i praktyka

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Chromatografia gazowa (GC)- teoria i praktyka

Szkolenie: „Chromatografia gazowa teoria i praktyka”.

Miejsce: Gdynia

Adres: Aleja Zwycięstwa 96/98

Numer szkolenia: S/27-29.10/GD

Termin: 27.10-29.10.2014

Czas trwania: 3 dni

 Cena: 1149zł/ osoba

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

·Materiały dydaktyczne w formie papierowej

·Przerwy kawowe

·Świadectwo w języku polskim
 

Liczebność grupy: 5-8 osób maksymalnie!

Termin zapisu: do 10.10.2014

 

Cel szkolenia:  Szkolenie ma na celu zaznajomienie kursanta z podstawowymi możliwościami chromatografii gazowej ze szczególnym uwzględnieniem detektorów FID oraz MS. W ramach zajęć odbędzie się seminarium (4h), na którym zostaną przedstawione podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu chromatografii gazowej oraz analizy otrzymanych danych. W części praktycznej szkolenia (16h) kursanci przygotują próbki oraz wykonają ich analizy chromatograficzne.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły bądź zamierzają rozpocząć pracę z chromatografią gazową.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień pierwszy 27.10.2014 r. (9:15-15:45)

Teoria (4h):

 1. Budowa chromatografu gazowego. Opis najważniejszych elementów oraz wyjaśnienie ich zasady działania na przykładzie różnych konfiguracji sprzętowych.
 2. Proces rozdziału substancji w mieszaninie. Mechanizmy rządzące rozdziałem, zależność czasu retencji od temperatury wrzenia, chromatogram i opisujące go parametry.
 3. Metody przygotowania prób do analizy. Kryteria, jakie powinna spełniać próbka przed wprowadzeniem do chromatografu gazowego.
 4. Kolumny chromatograficzne – rodzaje, zastosowanie.
 5. Sposoby detekcji – rodzaje detektorów, ich budowa i zastosowanie.
 6. Optymalizacja warunków analizy, dobór kolumny, wpływ sposobu przygotowania próby oraz detekcji na wynik analizy.
 7. Analiza jakościowa i ilościowa (metoda wzorca zewnętrznego, wewnętrznego i dodatku wzorca), porównanie czasów retencji, analiza masowa.
 8. Derywatyzacja – popularne odczynniki derywatyzujące i ich wpływ na lotność badanych substancji.
 9. Zastosowania chromatografii gazowej w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym

 

Praktyka (2,5h):

 1. Omówienie najważniejszych elementów budowy oraz zasad działania chromatografu gazowego, prześledzenie drogi badanej próbki i gazów.
 2. Przygotowanie próbek paliw do analizy: wstępne oględziny i analizy.

 

Dzień drugi  28.10.2014 r. (9:15-15:45)

Praktyka (6,5h):

 1. Analiza chromatograficzna próbek. Dobór optymalnych warunków analizy, zmiana parametrów nastrzyku, przepływu gazów w celu optymalizacja metody.
 2. Przygotowanie i analiza kolejnych próbek paliw: oleje napędowe z różnych stacji, benzyny, E95, E98, benzyny specjalne.
 3. Analiza zawartości etanolu w produktach gorzelniczych różnych producentów
 4. Konserwacja aparatury.

 

Dzień trzeci 29.10.2014 r. (9:15-15:45)

Praktyka (6,5h):

 1. Analiza zawartości kwasu mlekowego i oktanolu – przygotowanie próbki do badania (derywatyzacja BSTFA).
 2. Analiza powstałych produktów, analiza chromatogramów

27-29.10.2014

 • Gdynia