• "CHROMATOGRAFIA CIECZOWA HPLC DLA ZAAWANSOWANYCH" ONLINE
  • "WALIDACJA METOD CHROMATOGRAFICZNYCH (HPLC, LC/MS, GC, GC/MS)" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
  • Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-MS – specjalistyczny kurs laboratoryjny

  • Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-MS – specjalistyczny kurs laboratoryjny

  • Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-MS – specjalistyczny kurs laboratoryjny

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
  • Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-MS – specjalistyczny kurs laboratoryjny

Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-MS – specjalistyczny kurs laboratoryjny

 

Miejsce: ŁAJSKI  05-119 Legionowo

Adres: Kościelna 2a

Numer szkolenia: J/06-08.12.2019 /WL

Termin: 06.12-08.12.2019

Czas trwania: 3dni

Cena: 1590zł (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką wynosi 1389 zł ! Prosimy w miejscu kodu rabatowego wpisać "studentHPLC")

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

  • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
  • Przerwy kawowe
  • Lunch w każdym dniu szkolenia
  • Świadectwo w języku polskim

 

Termin zapisu: do 30.11.2019

 

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zaznajomienie Kursanta z zaawansowanymi możliwościami techniki chromatografii gazowej. W ramach zajęć odbędzie się seminarium (4h), na którym zostaną przedstawione podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu chromatografii gazowej, zaś pozostałą część szkolenia (16h) stanowią zajęcia praktyczne/warsztaty, które odbędą się w akredytowanym laboratorium badawczym.
 

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły, bądź zamierzają rozpocząć pracę z chromatografią gazową.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy, godz. 15:00-19:00

Teoria 4h:

- Podstawy teoretyczne i zastosowanie chromatografii gazowej

- Budowa chromatografu gazowego

- Kolumny stosowane w chromatografii gazowej

- Gazy stosowane w chromatografii cieczowej

- Detektory stosowane w chromatografii gazowej

- Chromatogram i opisujące go parametry

- Analiza jakościowa i ilościowa w chromatografii gazowej

- Dobór optymalnych warunków analizy

- Problemy występujące podczas pracy z chromatografami gazowymi i ich rozwiązywanie

 

Dzień drugi, godz. 9:00-17:00

Praktyka 8h:

- Omówienie elementów budowy i zasady działania chromatografu gazowego

Ćwiczenie: oznaczanie zawartości pestycydów w próbce żywności techniką GC-MS.

- Przygotowanie chromatografu do pracy

- Przygotowanie próbki do analizy

- Interpretacja otrzymanych chromatogramów

- Analiza ilościowa metodą krzywej kalibracyjnej

- Omówienie wyników badań

 

Dzień trzeci, godz. 9:00-17:00

Praktyka 8h:

Ćwiczenie: oznaczanie zawartości kwasów tłuszczowych w suplementach diety na przykładzie kapsułek z tranem, z wykorzystaniem techniki GC-FID.

- Przygotowanie chromatografu do pracy

- Przygotowanie próbki do analizy

- Interpretacja otrzymanych chromatogramów

- Analiza ilościowa metodą krzywej kalibracyjnej

- Omówienie wyników badań

-Test sprawdzający zdobytą wiedzę

06-08.12.2019

  • Legionowo (Warszawa)