• "CHROMATOGRAFIA CIECZOWA HPLC- SPECJALISTYCZNY KURS LABORATORYJNY" KATOWICE
  • "CHROMATOGRAFIA CIECZOWA HPLC DLA ZAAWANSOWANYCH" WARSZAWA

Skontaktuj się z nami!e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
  • Badania mikrobiologiczne produktów kosmetycznych w świetle aktualnych wymagań prawnych

  • Badania mikrobiologiczne produktów kosmetycznych w świetle aktualnych wymagań prawnych

  • Badania mikrobiologiczne produktów kosmetycznych w świetle aktualnych wymagań prawnych

  • Badania mikrobiologiczne produktów kosmetycznych w świetle aktualnych wymagań prawnych

Miejsce: Warszawa

Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 81 lok. 7.10. Budynek Central Tower (dawna nazwa Orco)

Numer szkolenia: M/12.02.2020/WI

Termin: 12.02.2020

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 890 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 790 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGMP")

 

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

  • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
  • Przerwy kawowe
  • Świadectwo w języku polskim


Termin zapisu: do 05.02.2020

 

Cele szkolenia:

  • zapoznanie uczestników z aktualnymi wymaganiami prawnymi z zakresie zapewnienia jakości i kontroli w produkcji kosmetyków
  • zdobycie wiedzy z zakresu metodologii badań mikrobiologicznych w świetle norm ISO  dedykowanych do kontroli kosmetyków

 

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów branży kosmetycznej, pracowników działów jakości i zapewnienia jakości oraz wszystkich innych osób  zainteresowanych problematyką i metodologią badania czystości mikrobiologicznej kosmetyków wg norm ISO.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Omówienie wymagań jakościowych dla kosmetyków zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego WE 1223/2009.

- ogólne wymagania jakie musi spełniać producent

- kategoryzacja kosmetyków i związane z tym wymagania mikrobiologiczne

2. Przegląd dostępnych wymagań mikrobiologicznych dla produktów kosmetycznych

- prezentacja projektów zmian dokumentów związanych z kontrolą jakości

- inne metodyki badawcze wykorzystywane w kontroli jakościowej kosmetyków

3. Metodologia badania czystości mikrobiologicznej kosmetyków

- szczegółowe omówienie dostępnych metodyk badawczych opartych normach ISO

4. Charakterystyka drobnoustrojów patogennych najczęściej powodujących zakażenie kosmetyku podczas procesu produkcyjnego

- przegląd typowych patogenów i ich negatywne skutki jakie powodują w kosmetyku           

5. Źródła skażenia produktu kosmetycznego i jego dalsze  konsekwencje dla konsumenta

- wpływ jakości surowców na bezpieczeństwo wyrobu gotowego

6. Podsumowanie i dyskusja       

12-12.02.2020

  • Warszawa

Rejestracja

Temat: Badania mikrobiologiczne produktów kosmetycznych w świetle aktualnych wymagań prawnych [M/12.02.2020/WI]
Termin: 12-12.02.2020
Miejscowość: Warszawa
Cena: 890.00 zł