• "AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA WEDŁUG NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 W LABORATORIUM BADAWCZYM..." ONLINE

  • "CHROMATOGRAFIA GAZOWA DLA ZAAWANSOWANYCH" ONLINE

Skontaktuj się z nami!e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
  • Surowce kosmetyczne- właściwości, problemy produkcyjne oraz wymagania prawne

  • Surowce kosmetyczne- właściwości, problemy produkcyjne oraz wymagania prawne

  • Surowce kosmetyczne- właściwości, problemy produkcyjne oraz wymagania prawne

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
  • Surowce kosmetyczne- właściwości, problemy produkcyjne oraz wymagania prawne

Miejsce: Warszawa

Adres: ul. Zgoda 6, 00-018 Warszawa

Numer szkolenia: J/25.05.2020/WI

Termin: 25.05.2020

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 899 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 799 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGMP")

 

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

  • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
  • Przerwy kawowe
  • Przerwa lunchowa (prosimy o informację w razie posiłku wegetariańskiego/ wegańskiego)
  • Świadectwo w języku polskim


Termin zapisu: do 18.05.2020

* Dla naszych uczestników atrakcyjne ceny za apartamenty typu komfort w miejscu szkolenia na hasło BIOSZKOLENIA.

 

CEL SZKOLENIA : Zdobycie wiedzy w zakresie regulacji prawnych dotyczących surowców kosmetycznych, ich podziału oraz zasad wprowadzania do formulacji kosmetycznych.

 

ADRESACI SZKOLENIA:

- pracownicy/technolodzy firm zajmujących się produkcją kosmetyków

-pracownicy/technolodzy firm zajmujących się produkcją surowców kosmetycznych

- osoby sporządzające karty charakterystyki

- osoby, które chcą pogłębić wiedzę o surowcach kosmetycznych

 

Program szkolenia:

1. Definicje dot. surowców kosmetycznych.

2. Dokumentacja surowców kosmetycznych.

- zasady prawne opracowywania kart charakterystyki dla surowców kosmetycznych

- surowce w świetle rozporządzenia REACH.

3.Nazewnictwo surowców kosmetycznych/ zasady tworzenia INCI.

4. Podział i omówienie surowców wg kategorii:

-kosmetyka biała

- kosmetyka myjąca

- kosmetyka kolorowa

5. Podział i omówienie surowców wg funkcji:

- emulgatory i ich dobór do formulacji

- zagęstniki i ich odpowiednie zastosowanie

- oleje, woski, lipidy i inne składniki tłuszczowe.

6. Surowce służące do produkcji opakowań kosmetycznych.

7. Przenikanie substancji aktywnych biologicznie przez skórę.

 

8. Wymagania dla surowców, w tym surowców pochodzenia roślinnego, zwierzęcego.

 

9. Oznakowanie surowców kosmetycznych zgodnie z Rozporządzeniem CLP.

 

10. Badania fizyko-chemiczne, mikrobiologiczne i inne surowców kosmetycznych – podstawowe wymagania do przygotowania Raportu Oceny Bezpieczeństwa.

25-25.05.2020

  • Warszawa