• "KWALIFIKACJA I WALIDACJA W UJĘCIU GMP" ONLINE
  • "NOWOŚĆ! AUDITOR WEWNĘTRZNY DOBRYCH PRAKTYK PRODUKCJI (GMP) W BRANŻY KOSMETYCZNEJ ZGODNY Z WYMAGANIAMI..." ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
  • Dobra Praktyka Laboratoryjna- wdrożenie systemu i zapewnienie najwyższej jakości badań zgodnych z zasadami DPL

  • Dobra Praktyka Laboratoryjna- wdrożenie systemu i zapewnienie najwyższej jakości badań zgodnych z zasadami DPL

  • Dobra Praktyka Laboratoryjna- wdrożenie systemu i zapewnienie najwyższej jakości badań zgodnych z zasadami DPL

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
  • Dobra Praktyka Laboratoryjna- wdrożenie systemu i zapewnienie najwyższej jakości badań zgodnych z zasadami DPL

Szkolenie na żywo w wersji online (webinar)

 

Numer szkolenia: A/21.05.2020/WI

 

Termin: 21.05.2020

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 890 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 790 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGMP")

Uwaga promocja: dla 2-osoby z firmy -50zł, dla 3-osoby z firmy -80zł, dla 4-osoby i kolejnych -100zł

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

  • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
  • Świadectwo w języku polskim
  • Bezpłatne konsultacje z Ekspertem w trakcie i po szkoleniu (w formie mailowej)


Termin zapisu: do 14.05.2020

 

Cele szkolenia:
- zapoznanie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej,
- interpretacja wymagań OECD i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 maja 2013 r.,
- przedstawienie ogólnych zasad pracy w laboratorium.

 

 Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników laboratorium wdrażających lub pracujących zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, a także wszystkich zainteresowanych, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat prowadzenia, dokumentowania badań i archiwizacji danych zgodnie z zasadami DPL.

 

Program szkolenia

 

1.       Dobra Praktyka Laboratoryjna jej definicja, podstawowe zasady i zakresy badań wymagające jej stosowania.

2.       Geneza powstania systemu.

3.       Wytyczne OECD.

4.       Podstawy prawne Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

5.       Terminologia systemu DPL.

6.       Personel i jego odpowiedzialność w systemie.

7.       Kierownik Badania -  rola i odpowiedzialność w badaniu.

8.       Główny Wykonawca.

9.        Warunki prowadzenia badań - pomieszczenia laboratoryjne.

10.   Wyposażenie i systemy komputerowe – ogólne wymagania, zarządzanie.

11.   Materiały i odczynniki –nadzór nad odczynnikami, postępowanie z MB/MO.

12.    Systemy badawcze.

13.    Praktyczne aspekty prowadzenia programu zapewnienia jakości (wymagania, opis inspekcji).

14.   Dokumentacja w systemie  oraz prowadzenie zapisów (standardowe procedury operacyjne, plan badania, sprawozdanie z badania, nadzorowanie zapisów laboratoryjnych, dane źródłowe).

15.   Prowadzenie badań – ogólne zasady.

16.   Archiwizacja danych w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

17.   Przygotowanie do inspekcji i typowe niezgodności.

21-21.05.2020

  • Online