• "CHROMATOGRAFIA GAZOWA Z DETEKTOREM SPEKTROMETRII MAS GC-MS – SPECJALISTYCZNY KURS LABORATORYJNY" ELBLĄG
 • "NOWOŚĆ! PODSTAWY PRAWA KOSMETYCZNEGO" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Chromatografia gazowa (GC) – teoria i praktyka

 • Chromatografia gazowa (GC) – teoria i praktyka

 • Chromatografia gazowa (GC) – teoria i praktyka

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Chromatografia gazowa (GC) – teoria i praktyka

Chromatografia gazowa – teoria i praktyka
(29.11, 30.11, 06.12, 07.12)
 

Miejsce: Wrocław

Adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61

Numer szkolenia: E/29.11- 07.12/DW

Czas trwania: 4 dni

Cena: 1149zł/osoba

 

 Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Przerwy kawowe
 • Świadectwo w języku polskim
   

Liczebność grupy: 5-8 osób maksymalnie!

 Termin zapisu: do 24.11.2014

 

Cel szkolenia:

 Szkolenie ma na celu zaznajomienie Kursanta z podstawowymi możliwościami techniki chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym FID. W ramach zajęć odbędzie się seminarium (4h), na którym zostaną przedstawione podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu chromatografii gazowej oraz analizy otrzymanych danych. W części praktycznej szkolenia (16h) Kursanci przygotują próbki, krzywą wzorcową oraz wykonają ich analizy chromatograficzne, a następnie zinterpretują otrzymane wyniki badań.

Adresaci szkolenia:

 Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły bądź zamierzają rozpocząć pracę z chromatografią gazową.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy 29.11.2014r. (10:00-14:00)
 

Teoria (4h):

1. Ogólna charakterystyka chromatografii gazowej.

2. Podział metod chromatograficznych.

3. Budowa chromatografu gazowego. Opis najważniejszych elementów oraz wyjaśnienie ich zasady działania.

4. Sposoby detekcji – rodzaje detektorów, ich budowa i zastosowanie.

5. Kolumny w chromatografii gazowej - ich dobór w praktyce i zastosowanie.

6. Optymalizacja warunków analizy, wpływ sposobu przygotowania próby oraz detekcji na wynik analizy.

7. Metody przygotowania próbek do analizy.

8. Analiza ilościowa, jakościowa.

9. Zastosowania chromatografii gazowej w ochronie środowiska, przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym.

 

Dzień drugi 30.11.2014r. (09:00-14:00)
 

Praktyka (5h):

1. Omówienie najważniejszych elementów budowy oraz zasad działania chromatografu gazowego, prześledzenie drogi badanej próbki i gazów.

2. Podstawowe czynności związane z konserwacją chromatografu.

3. Nastrzyk ręczy a autosampler - wady i zalety.

4. Przygotowanie próbek gazowych do analizy chromatograficznej.

5. Przygotowanie chromatografu do pracy, dobór parametrów pracy.

 

Dzień trzeci 06.12.2014r. (10:00-16:00)
 

Praktyka (6h):

1. Analiza chromatograficzna próbek. Dobór optymalnych warunków analizy, zmiany parametrów nastrzyku.

2. Krzywa kalibarcyjna, analizy próbek. Walidacja metod chromatograficznych - podstawowe pojęcia wdrażania nowych metod w laboratorium analitycznym.

 

Dzień czwarty 07.12.2014r. (09:00-14:00)


Praktyka (5h):

1. Interpretacja otrzymanych chromatogramów. Porównania metod.

2. Analiza chromatogramów przy pomocy oprogramowania TotalChrom.

29-07.12.2014

 • Wrocław