• "WYMOGI HIGIENY I STANDARDY PRACY W POMIESZCZENIACH CLEAN ROOM ZGODNIE Z NOWYMI NORMAMI PN-EN ISO14644-1:2016-03..." ONLINE

 • "AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA WEDŁUG NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 W LABORATORIUM BADAWCZYM..." ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Bezpieczeństwo żywności w praktyce - system HACCP/GMP/GHP

 • Bezpieczeństwo żywności w praktyce - system HACCP/GMP/GHP

 • Bezpieczeństwo żywności w praktyce - system HACCP/GMP/GHP

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Bezpieczeństwo żywności w praktyce - system HACCP/GMP/GHP

Szkolenie na żywo w wersji online (webinar)

Numer szkolenia: M/25.05.2021/WI

Termin: 25.05.2021

Czas trwani: 1 dzień (10:00-16:00)

Cena:  890 zł/osoba

Uwaga promocja: dla 2-osoby z firmy -50zł, dla 3-osoby z firmy -80zł, dla 4-osoby i kolejnych -100zł


Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Świadectwo w języku polskim
 • Bezpłatne konsultacje z Ekspertem w trakcie i po szkoleniu (w formie mailowej)
 • Dostęp do nagrania ze szkolenia przez 7 dni po szkoleniu

 

Termin zapisu: do 18.05.2021

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa żywności
 • przedstawienie zasad tworzenia dokumentacji HACCP
 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki analizy zagrożeń oraz oceny ryzyka w obszarach produkcji żywności
 • zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa żywności
 • przedstawienie zasad tworzenia dokumentacji HACCP
 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki analizy zagrożeń oraz oceny ryzyka w obszarach produkcji żywności

 

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników działów jakości oraz zapewnienia jakości
 • osób odpowiedzialnych za wdrożenie systemów bezpieczeństwa żywności opartych na HACCP 
 • osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Akty prawne – zarys prawa żywnościowego dotyczącego bezpieczeństwa i jakości żywności

2. Systemy zapewnienia jakości w żywności a systemu HACCP wg ISO 22000

3. Rodzaje zagrożeń w sektorze spożywczym

- biologiczne,

- fizyczne,

- chemiczne

4. Schemat działań podczas tworzenia systemu HACCP według ISO 22000

- etapy budowania dokumentacji

5. Korzyści i trudności wynikające z wdrożenia systemu

- przykłady najczęściej występujących nieprawidłowości

6. Praktyczne zasady funkcjonowania sytemu HACCP

- opracowanie przykładowej analizy zagrożeń na wskazanych bądź własnych przykładach (ćwiczenia praktyczne)

7. Dyskusja, podsumowanie

25-25.05.2021

 • Online