• "WYMOGI HIGIENY I STANDARDY PRACY W POMIESZCZENIACH CLEAN ROOM ZGODNIE Z NOWYMI NORMAMI PN-EN ISO14644-1:2016-03..." ONLINE

 • "AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA WEDŁUG NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 W LABORATORIUM BADAWCZYM..." ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Wymogi higieny i standardy pracy w pomieszczeniach clean room zgodnie z nowymi normami PN-EN ISO14644-1:2016-03 i PN-EN ISO 14644-2:2016-03 oraz GMP

 • Wymogi higieny i standardy pracy w pomieszczeniach clean room zgodnie z nowymi normami PN-EN ISO14644-1:2016-03 i PN-EN ISO 14644-2:2016-03 oraz GMP

 • Wymogi higieny i standardy pracy w pomieszczeniach clean room zgodnie z nowymi normami PN-EN ISO14644-1:2016-03 i PN-EN ISO 14644-2:2016-03 oraz GMP

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Wymogi higieny i standardy pracy w pomieszczeniach clean room zgodnie z nowymi normami PN-EN ISO14644-1:2016-03 i PN-EN ISO 14644-2:2016-03 oraz GMP

Szkolenie na żywo w wersji online (webinar)

Numer szkolenia: J/17.12.2020/WI

Termin: 17.12.2020

Czas trwani: 1 dzień (11:30-17:30)

Cena:  890 zł/osoba

Uwaga promocja: dla 2-osoby z firmy -50zł, dla 3-osoby z firmy -80zł, dla 4-osoby i kolejnych -100zł


Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Świadectwo w języku polskim
 • Bezpłatne konsultacje z Ekspertem w trakcie i po szkoleniu (w formie mailowej)
 • Dostęp do nagrania ze szkolenia przez 7 dni po szkoleniu

 

Termin zapisu: do 16.12.2020

Cel szkolenia:

 

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z wymogami pracy w pomieszczeniach clean room zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz normami PN-EN ISO 14644.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w pomieszczeniach typu „clean room” - pracowników sektora farmaceutycznego, biotechnologicznego, aptek szpitalnych, przemysłu elektronicznego oraz personelu sprzątającego pomieszczenia typu clean room.

 

Program szkolenia

1. Wiadomości wstępne o pomieszczeniach cleanroom

 • Definicja oraz historia powstania
 • Klasyfikacja pomieszczeń według GMP, PN-EN ISO14644 i FD209
 • Podstawy prawne i wymogi dotyczące funkcjonowania cleanroom: Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
 • PN-EN ISO 14644, inne standardy dotyczące cleanroom

 

2. Pomieszczenia i urządzenia cleanroom

 • Zasady projektowania pomieszczeń
 • Urządzenia i wyposażenie w cleanroom
 • Funkcjonowanie pomieszczeń: utrzymanie klas czystości powietrza oraz monitoring środowiska i monitoring BMS/RMS.

 

3. Odzież

 • Wymogi dotyczące odzieży do poszczególnych klas czystości powietrza
 • Wybór odzieży
 • Instrukcje przebierania się i stosowanie odzieży roboczej

 

4. Personel cleanroom

 • Odpowiedzialność i obowiązki personelu
 • Higiena osobista
 • Szkolenia
 • Zasady pracy w pomieszczeniach czystych

 

5.Praca w pomieszczeniach czystych

 • Drogi personelu, produktu, materiałów, odpadów.
 • Transfer materiałów i urządzeń do pomieszczeń produkcyjnych.
 • Serwis techniczny.

 

6. Monitoring czystości pyłowej powietrza w pomieszczeniach czystych

 • Wymogi dotyczące prowadzenia monitoringu
 • Wybór miejsca próbkowania, sprzęt, limity według deklarowanych klas czystości w pomieszczeniu.

 

7. Monitoring mikrobiologiczny w pomieszczeniach czystych

 • Monitoring mikrobiologiczny środowiska- wymogi.
 • Sposoby prowadzenia monitoringu.
 • Ustalanie harmonogramu kontroli i miejsc próbkowania i limitów.
 • Interpretacja wyników

 

8. Utrzymanie czystości pomieszczeń cleanroom

 • Plany higieny pomieszczeń i urządzeń
 • Dobór środków do mycia i dezynfekcji powierzchni
 • Sposoby mycia i dezynfekcji
 • Personel sprzątający

17-17.12.2020

 • Online