• "KWALIFIKACJA I WALIDACJA W UJĘCIU GMP" ONLINE
 • "NOWOŚĆ! AUDITOR WEWNĘTRZNY DOBRYCH PRAKTYK PRODUKCJI (GMP) W BRANŻY KOSMETYCZNEJ ZGODNY Z WYMAGANIAMI..." ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Chromatografia gazowa dla zaawansowanych

 • Chromatografia gazowa dla zaawansowanych

 • Chromatografia gazowa dla zaawansowanych

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Chromatografia gazowa dla zaawansowanych

Szkolenie na żywo w wersji online (webinar)

 

Numer szkolenia: J/07.12.2020/WI

Termin: 07.12.2020

Czas trwani: 1 dzień (10:00-16:00)

Cena:  890 zł/osoba

Uwaga promocja: dla 2-osoby z firmy -50zł, dla 3-osoby z firmy -80zł, dla 4-osoby i kolejnych -100zł


Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Świadectwo w języku polskim
 • Bezpłatne konsultacje z Ekspertem w trakcie i po szkoleniu (w formie mailowej)

 

Termin zapisu: do 05.12.2020

Uwaga! Liczba osób na szkoleniu jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 Cele szkolenia:

Szkolenie dotyczyć będzie omówienia problemów dotyczących pracy z chromatografem gazowym, wyposażonym w detektory: spektrometr mas (MSD), płomieniowo-jonizacyjny (FID) oraz GC-MS.

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących na co dzień z chromatografami gazowymi np. w laboratoriach kontroli jakości jak i badawczo-rozwojowych firm zajmujących się produkcją środków farmaceutycznych, kosmetyków, chemii gospodarczej.

Program szkolenia

 • Przypomnienie podstawowych pojęć związanych z chromatografią gazową i detektorami typu FID oraz MS,
 • Optymalizacja warunków metody w zależności od analizowanej matrycy oraz analitu (dobór kolumny chromatograficznej, linera, przepływu gazu nośnego, temperatury w piecu, ciśnienia),
 • Diagnozowanie możliwych problemów występujących podczas pracy z chromatografem gazowym,
 • Czynności konserwatorskie aparatu,
 • Analiza jakościowa i ilościowa (metoda standardu zewnętrznego , wewnętrznego i dodatku wzorca),
 • Omówienie i dyskusja nad problemami zgłoszonymi przed rozpoczęciem kursu przez uczestników. 

07-07.12.2020

 • Online