• "KWALIFIKACJA I WALIDACJA W UJĘCIU GMP" ONLINE
  • "NOWOŚĆ! AUDITOR WEWNĘTRZNY DOBRYCH PRAKTYK PRODUKCJI (GMP) W BRANŻY KOSMETYCZNEJ ZGODNY Z WYMAGANIAMI..." ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
  • Recepturowanie, produkcja i kontrola jakości produktów kosmetycznych

  • Recepturowanie, produkcja i kontrola jakości produktów kosmetycznych

  • Recepturowanie, produkcja i kontrola jakości produktów kosmetycznych

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
  • Recepturowanie, produkcja i kontrola jakości produktów kosmetycznych

Szkolenie na żywo w wersji online (webinar)

 

Numer szkolenia: B/22.02.2021/WI

Termin: 22.02.2021

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 890 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 790 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGMP")

Uwaga promocja: dla 2-osoby z firmy -50zł, dla 3-osoby z firmy -80zł, dla 4-osoby i kolejnych -100zł

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

  • Materiały szkoleniowe w formie papierowej
  • Świadectwo w języku polskim
  • Bezpłatne konsultacje z Ekspertem w trakcie i po szkoleniu (w formie mailowej)

 

Termin zapisu: do 15.02.2021

 

CEL SZKOLENIA : Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z zakresu formułowania kosmetyków, opracowania etykiet, stworzenie własnych produktów w laboratorium i przeniesienie receptury na skale produkcyjną, przygotowanie niezbędnej dokumentacji.

 

ADRESACI SZKOLENIA:

-Osoby początkujące w technologii tworzenia kosmetyków,

-Osoby, które chcą rozpocząć własną produkcję kosmetyków,

-Osoby pracujące w firmach produkcyjnych w działach badawczo-wdrożeniowych oraz kontroli jakości,

-Osoby zainteresowane tematyką tworzenia kosmetyków.

 

Program szkolenia:

  1. Czym są kosmetyki?  Historia powstawania kosmetyków.

- krótki opis produktów kosmetycznych

- przegląd firm kosmetycznych na świecie

 

      2. Tworzenie kosmetyków – co nas inspiruje?

- tworzenie nowych serii produktów pod docelowe grupy odbiorców

- nowości w trendach kosmetycznych, przegląd rynku

 

     3. Recepturowanie:

- surowce kosmetyczne i dostawcy - niezbędna dokumentacja,

- preparaty kosmetyczne, wymagania techniczne

- wybrane grupy surowców i ich pełnione funkcje w formulacji

- tworzenie receptur produktu kosmetycznego, technologia produkcji, zasady, założenia do produktu oraz zagrożenia wynikające z błędów recepturowych

 

    4. Kalkulacja finansowa nowego wyrobu kosmetycznego

 

   5.  Przygotowanie do wprowadzenie kosmetyku na rynek:

-przygotowanie odpowiedniej dokumentacji  oraz wykonanie niezbędnych badań dla nowego wyrobu kosmetycznego przed wprowadzeniem na rynek

- zasady tworzenia etykiet produktu kosmetycznego

 

  6. Przeniesienie skali laboratoryjnej na skalę produkcyjną:

- odpowiednie przygotowanie do wykonania produkcji

- problemy produkcyjne

- wykorzystywane maszyny w technologii produkcji kosmetyku oraz dobór odpowiedniego sprzętu do produkcji masy kosmetycznej

-nadanie numeru partii, numeru serii

 

7. Kontrola jakości:

-sprawdzanie przez kontrole jakości surowców, opakowań, półproduktów, produktów luzem,

- zasady zwalniania wyrobu gotowego do sprzedaży,

- metodyka badań produktu, masy kosmetycznej (stabilność, kompatybilność, lepkość, badania czystości mikrobiologicznej)

- wymogi pomieszczeń produkcyjnych

- zadania personelu ( nadzór nad odczynnikami, sprzętem kontrolno-pomiarowym, prowadzenie niezbędnej dokumentacji)

- kontrole jednostek zewnętrznych

-opracowywanie specyfikacji jakościowej (specyfikacja fizykochemiczna ,mikrobiologiczna surowców i wyrobu gotowego)

22-22.02.2021

  • Online