• "WALIDACJA METOD CHROMATOGRAFICZNYCH (HPLC, LC/MS, GC, GC/MS)" ONLINE
  • "CHROMATOGRAFIA GAZOWA Z DETEKTOREM SPEKTROMETRII MAS GC-MS- TEORIA I PRAKTYKA" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
  • Wymogi higieny i standardy pracy w pomieszczeniach clean room zgodnie z nowymi normami PN-EN ISO14644-1:2016-03 i PN-EN ISO 14644-2:2016-03 oraz GMP

  • Wymogi higieny i standardy pracy w pomieszczeniach clean room zgodnie z nowymi normami PN-EN ISO14644-1:2016-03 i PN-EN ISO 14644-2:2016-03 oraz GMP

  • Wymogi higieny i standardy pracy w pomieszczeniach clean room zgodnie z nowymi normami PN-EN ISO14644-1:2016-03 i PN-EN ISO 14644-2:2016-03 oraz GMP

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
  • Wymogi higieny i standardy pracy w pomieszczeniach clean room zgodnie z nowymi normami PN-EN ISO14644-1:2016-03 i PN-EN ISO 14644-2:2016-03 oraz GMP

Szkolenie na żywo w wersji online (webinar)

Numer szkolenia: J/26.10.2021/WI

Termin: 26.10.2021

Czas trwani: 1 dzień (11:30-17:30)

Cena:  980 zł/osoba

Uwaga promocja: dla 2-osoby z firmy -50zł, dla 3-osoby z firmy -80zł, dla 4-osoby i kolejnych -100zł


Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

    Materiały dydaktyczne w formie papierowej
    Świadectwo w języku polskim
    Bezpłatne konsultacje z Ekspertem w trakcie i po szkoleniu (w formie mailowej)
    Dostęp do nagrania ze szkolenia przez 7 dni po szkoleniu

 

Termin zapisu: do 19.10.2021

Cel szkolenia:

 

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z wymogami pracy w pomieszczeniach clean room zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz normami PN-EN ISO 14644.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w pomieszczeniach typu „clean room” - pracowników sektora farmaceutycznego, biotechnologicznego, aptek szpitalnych, przemysłu elektronicznego oraz personelu sprzątającego pomieszczenia typu clean room.

 
Program szkolenia

1. Wiadomości wstępne o pomieszczeniach cleanroom

    Definicja oraz historia powstania
    Klasyfikacja pomieszczeń według GMP, PN-EN ISO14644 i FD209
    Podstawy prawne i wymogi dotyczące funkcjonowania cleanroom: Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
    PN-EN ISO 14644, inne standardy dotyczące cleanroom

 

2. Pomieszczenia i urządzenia cleanroom

    Zasady projektowania pomieszczeń
    Urządzenia i wyposażenie w cleanroom
    Funkcjonowanie pomieszczeń: utrzymanie klas czystości powietrza oraz monitoring środowiska i monitoring BMS/RMS.

 

3. Odzież

    Wymogi dotyczące odzieży do poszczególnych klas czystości powietrza
    Wybór odzieży
    Instrukcje przebierania się i stosowanie odzieży roboczej

 

4. Personel cleanroom

    Odpowiedzialność i obowiązki personelu
    Higiena osobista
    Szkolenia
    Zasady pracy w pomieszczeniach czystych

 

5.Praca w pomieszczeniach czystych

    Drogi personelu, produktu, materiałów, odpadów.
    Transfer materiałów i urządzeń do pomieszczeń produkcyjnych.
    Serwis techniczny.

 

6. Monitoring czystości pyłowej powietrza w pomieszczeniach czystych

    Wymogi dotyczące prowadzenia monitoringu
    Wybór miejsca próbkowania, sprzęt, limity według deklarowanych klas czystości w pomieszczeniu.

 

7. Monitoring mikrobiologiczny w pomieszczeniach czystych

    Monitoring mikrobiologiczny środowiska- wymogi.
    Sposoby prowadzenia monitoringu.
    Ustalanie harmonogramu kontroli i miejsc próbkowania i limitów.
    Interpretacja wyników

 

8. Utrzymanie czystości pomieszczeń cleanroom

    Plany higieny pomieszczeń i urządzeń
    Dobór środków do mycia i dezynfekcji powierzchni
    Sposoby mycia i dezynfekcji
    Personel sprzątający

Szkolenie na żywo w wersji online (webinar)

Numer szkolenia: J/17.12.2020/WI

Termin: 17.12.2020

Czas trwani: 1 dzień (11:30-17:30)

Cena:  890 zł/osoba

Uwaga promocja: dla 2-osoby z firmy -50zł, dla 3-osoby z firmy -80zł, dla 4-osoby i kolejnych -100zł


Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

    Materiały dydaktyczne w formie papierowej
    Świadectwo w języku polskim
    Bezpłatne konsultacje z Ekspertem w trakcie i po szkoleniu (w formie mailowej)
    Dostęp do nagrania ze szkolenia przez 7 dni po szkoleniu

 

Termin zapisu: do 16.12.2020

Cel szkolenia:

 

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z wymogami pracy w pomieszczeniach clean room zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz normami PN-EN ISO 14644.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w pomieszczeniach typu „clean room” - pracowników sektora farmaceutycznego, biotechnologicznego, aptek szpitalnych, przemysłu elektronicznego oraz personelu sprzątającego pomieszczenia typu clean room.

 
Program szkolenia

1. Wiadomości wstępne o pomieszczeniach cleanroom

    Definicja oraz historia powstania
    Klasyfikacja pomieszczeń według GMP, PN-EN ISO14644 i FD209
    Podstawy prawne i wymogi dotyczące funkcjonowania cleanroom: Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
    PN-EN ISO 14644, inne standardy dotyczące cleanroom

 

2. Pomieszczenia i urządzenia cleanroom

    Zasady projektowania pomieszczeń
    Urządzenia i wyposażenie w cleanroom
    Funkcjonowanie pomieszczeń: utrzymanie klas czystości powietrza oraz monitoring środowiska i monitoring BMS/RMS.

 

3. Odzież

    Wymogi dotyczące odzieży do poszczególnych klas czystości powietrza
    Wybór odzieży
    Instrukcje przebierania się i stosowanie odzieży roboczej

 

4. Personel cleanroom

    Odpowiedzialność i obowiązki personelu
    Higiena osobista
    Szkolenia
    Zasady pracy w pomieszczeniach czystych

 

5.Praca w pomieszczeniach czystych

    Drogi personelu, produktu, materiałów, odpadów.
    Transfer materiałów i urządzeń do pomieszczeń produkcyjnych.
    Serwis techniczny.

 

6. Monitoring czystości pyłowej powietrza w pomieszczeniach czystych

    Wymogi dotyczące prowadzenia monitoringu
    Wybór miejsca próbkowania, sprzęt, limity według deklarowanych klas czystości w pomieszczeniu.

 

7. Monitoring mikrobiologiczny w pomieszczeniach czystych

    Monitoring mikrobiologiczny środowiska- wymogi.
    Sposoby prowadzenia monitoringu.
    Ustalanie harmonogramu kontroli i miejsc próbkowania i limitów.
    Interpretacja wyników

 

8. Utrzymanie czystości pomieszczeń cleanroom

    Plany higieny pomieszczeń i urządzeń
    Dobór środków do mycia i dezynfekcji powierzchni
    Sposoby mycia i dezynfekcji
    Personel sprzątający

 

26-26.10.2021

  • Online