• "WALIDACJA METOD CHROMATOGRAFICZNYCH (HPLC, LC/MS, GC, GC/MS)" ONLINE
 • "CHROMATOGRAFIA GAZOWA Z DETEKTOREM SPEKTROMETRII MAS GC-MS- TEORIA I PRAKTYKA" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Auditor Wewnętrzny systemu zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium badawczym

 • Auditor Wewnętrzny systemu zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium badawczym

 • Auditor Wewnętrzny systemu zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium badawczym

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Auditor Wewnętrzny systemu zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium badawczym

Szkolenie na żywo w wersji online (webinar)

 

Numer szkolenia: J/15.12.2021/WI

Termin: 15.12.2021

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 980 zł/osoba

Uwaga promocja: dla 2-osoby z firmy -50zł, dla 3-osoby z firmy -80zł, dla 4-osoby i kolejnych -100zł

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Świadectwo w języku polskim
 • Bezpłatne konsultacje z Ekspertem w trakcie i po szkoleniu (w formie mailowej)


Termin zapisu: do 08.12.2021

 

Cele szkolenia: Zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do prowadzenia auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018.

Profil uczestnika:

Kandydaci na auditorów wewnętrznych, kierownicy jakości w laboratorium, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Omówienie wymagań dotyczących kompetencji laboratoriów – norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018:

 • zasadnicze zmiany w stosunku do PN-EN ISO/IEC 17025:2005,
 • nowe terminy i definicje.

2. Uczestnicy auditu. Funkcja i zadania auditora wewnętrznego. Kompetencje audytora.

3. Komunikacja werbalna i niewerbalna w audicie.

4. Wytyczne dotyczące auditowania - wymagania ISO 19011:2018:

 • planowanie auditów wewnętrznych,
 • przygotowanie do auditu,
 • prowadzenie działań auditowych,
 • dokumentowanie auditu,
 • raportowanie auditu.

5. Ćwiczenia i warsztaty z zakresu audytowania.

15-15.12.2021

 • Online