• "KWALIFIKACJA I WALIDACJA W UJĘCIU GMP" ONLINE
  • "NOWOŚĆ! AUDITOR WEWNĘTRZNY DOBRYCH PRAKTYK PRODUKCJI (GMP) W BRANŻY KOSMETYCZNEJ ZGODNY Z WYMAGANIAMI..." ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
  • NOWOŚĆ! Nadzór nad wyposażeniem w laboratorium badawczym

  • NOWOŚĆ! Nadzór nad wyposażeniem w laboratorium badawczym

  • NOWOŚĆ! Nadzór nad wyposażeniem w laboratorium badawczym

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
  • NOWOŚĆ! Nadzór nad wyposażeniem w laboratorium badawczym

Szkolenie na żywo w wersji online (webinar)

 

Numer szkolenia: D/03.11.2021/WI

Termin: 03.11.2021

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 980 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 880 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGMP")

Uwaga promocja: dla 2-osoby z firmy -50zł, dla 3-osoby z firmy -80zł, dla 4-osoby i kolejnych -100zł

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

  • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
  • Świadectwo w języku polskim
  • Bezpłatne konsultacje z Ekspertem w trakcie i po szkoleniu (w formie mailowej)


Termin zapisu: do 25.10.2021

 

CEL SZKOLENIA :  

- zdobycie wiedzy na temat wyposażenia stosowanego w laboratorium oraz zasad jego nadzorowania.

- zdobycie umiejętności w zakresie nadzorowania wyposażenia pomiarowego i pomocniczego, wzorców i materiałów odniesienia oraz prowadzenia dokumentacji i zapisów w tym zakresie.

 

Program szkolenia:

·         Identyfikacja przyrządów kontrolno-pomiarowych, urządzeń pomocniczych, wzorców i materiałów odniesienia

·         Wymagania dla laboratoriów badawczych w obszarze wyposażenia oraz spójności pomiarowej (omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC   
          17025:2018-02 i dokumentu DA-06)

·         Nadzór metrologiczny - wzorcowanie, kalibracja, sprawdzenie, adiustacja, konserwacja oraz terminologia metrologiczna

·         Cel wzorcowania i analiza wyników zawartych w świadectwach wzorcowania

·         Tworzenie dokumentacji i zapisów z nadzoru nad wyposażeniem, wzorcami i materiałami odniesienia

03-03.11.2021

  • Online