• "WALIDACJA METOD CHROMATOGRAFICZNYCH (HPLC, LC/MS, GC, GC/MS)" ONLINE
 • "CHROMATOGRAFIA GAZOWA Z DETEKTOREM SPEKTROMETRII MAS GC-MS- TEORIA I PRAKTYKA" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • NOWOŚĆ! Badania Kliniczne- metodologia, organizacja i zarządzenie

 • NOWOŚĆ! Badania Kliniczne- metodologia, organizacja i zarządzenie

 • NOWOŚĆ! Badania Kliniczne- metodologia, organizacja i zarządzenie

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • NOWOŚĆ! Badania Kliniczne- metodologia, organizacja i zarządzenie

Szkolenie na żywo w wersji online (webinar)

Numer szkolenia: A/28.11.2022/WI

Termin: 28.11.2022

Czas trwani: 1 dzień (08:00-14:00)

Cena:  1100 zł/osoba

Uwaga promocja: dla 2-osoby z firmy -50zł, dla 3-osoby z firmy -80zł, dla 4-osoby i kolejnych -100zł


Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Świadectwo w języku polskim
 • Bezpłatne konsultacje z Ekspertem w trakcie i po szkoleniu (w formie mailowej)
 • Dostęp do nagrania ze szkolenia przez 7 dni po szkoleniu

 

Termin zapisu: do 26.11.2022

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie do badań klinicznych;
 2. Fazy badań klinicznych;
 3. Protokół badania klinicznego i pozostałe dokumenty i formularze stosowane w badaniach klinicznych produktów leczniczych;
 4. Informacje dla pacjenta i formularz świadomej zgody (ICF);
 5. Karta obserwacji klinicznej (CRF);
 6. Ubezpieczenie badań klinicznych;
 7. Wniosek do Komisji Bioetycznej, skład i rola Komisji Bioetycznej;
 8. Proces uzyskiwania świadomej zgody;
 9. Umowy w badaniach klinicznych;
 10. Statystyka biomedyczna i data management w badaniach klinicznych;
 11. Rola apteki w badaniach klinicznych produktów leczniczych;
 12. Rola laboratorium centralnego w badaniach klinicznych
 13. Zasady dobrej praktyki klinicznej (GCP);
 14. Współpraca z instytucjami nadzorującymi badania kliniczne (Komisja Bioetyczna, URPL, FDA, EMA);
 15. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w badaniu klinicznym;
 16. Badania komercyjne i niekomercyjne (akademickie);
 17. Planowanie i organizacja badania;
 18. Standardowe procedury (SOP) w badaniach klinicznych;
 19. Organizacja i prowadzenie wizyt monitorujących;
 20. Prawa i obowiązki Uczestnika badania i ośrodka badawczego;
 21. Inspekcje i audyty w badaniach klinicznych;
 22. Budowa i zarządzenie zespołem badawczym;
 23. Zarządzanie badaniem klinicznym jako projektem;
 24. Monitorowanie i raportowanie działań niepożądanych leków;
 25. Planowanie rekrutacji i strategie rekrutacyjne.
 26. EBM – Medycyna oparta na dowodach

28-28.11.2022

 • Online