• "KWALIFIKACJA I WALIDACJA W UJĘCIU GMP" ONLINE
 • "NOWOŚĆ! AUDITOR WEWNĘTRZNY DOBRYCH PRAKTYK PRODUKCJI (GMP) W BRANŻY KOSMETYCZNEJ ZGODNY Z WYMAGANIAMI..." ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Chromatografia gazowa (GC)- teoria i praktyka

 • Chromatografia gazowa (GC)- teoria i praktyka

 • Chromatografia gazowa (GC)- teoria i praktyka

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Chromatografia gazowa (GC)- teoria i praktyka

Chromatografia gazowa – teoria i praktyka
(24.01, 25.01, 31.01, 01.02)

Miejsce: Gdynia

Adres: Aleja Zwycięstwa 96/98

Numer szkolenia: S/24.01-01.02/GD

Termin: 24.01-01.02.2015

Czas trwania: 4 dni

Cena: 1149zł/osoba

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Przerwy kawowe
 • Świadectwo w języku polskim

 

Termin zapisu: do 17.01.2015

 

Cel szkolenia:  Szkolenie ma na celu zaznajomienie Kursanta z podstawowymi możliwościami chromatografii gazowej ze szczególnym uwzględnieniem detektorów FID oraz MS. W ramach zajęć odbędzie się seminarium (4h), na którym zostaną przedstawione podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu chromatografii gazowej oraz analizy otrzymanych danych. W części praktycznej szkolenia (16h) kursanci przygotują próbki oraz wykonają ich analizy chromatograficzne.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób które rozpoczęły, bądź zamierzają rozpocząć pracę z chromatografią gazową.

 

Dzień pierwszy 24.01.2015 (9:15-14:25)

Teoria (2h):

 1. Budowa chromatografu gazowego. Opis najważniejszych elementów oraz wyjaśnienie ich zasady działania na przykładzie różnych konfiguracji sprzętowych.
 2. Proces rozdziału substancji w mieszaninie. Mechanizmy rządzące rozdziałem, zależność czasu retencji od temperatury wrzenia, chromatogram i opisujące go parametry.
 3. Metody przygotowania prób do analizy. Kryteria, jakie powinna spełniać próbka przed wprowadzeniem do chromatografu gazowego.
 4. Kolumny chromatograficzne – rodzaje, zastosowanie.

Praktyka (3h):

 1. Omówienie najważniejszych elementów budowy oraz zasad działania chromatografu gazowego, prześledzenie drogi badanej próbki i gazów.
 2. Przygotowanie próbek paliw do analizy: wstępne oględziny i analizy.

 

Dzień drugi 25.01.2015 (9:15-14:25)

Teoria (2h):

 1. Sposoby detekcji – rodzaje detektorów, ich budowa i zastosowanie.
 2. Optymalizacja warunków analizy, dobór kolumny, wpływ sposobu przygotowania próby oraz detekcji na wynik analizy.
 3. Analiza jakościowa i ilościowa (metoda wzorca zewnętrznego, wewnętrznego i dodatku wzorca), porównanie czasów retencji, analiza masowa.
 4. Zastosowania chromatografii gazowej w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym

Praktyka (3h):

 1. Analiza chromatograficzna próbek. Dobór optymalnych warunków analizy, zmiana parametrów nastrzyku, przepływu gazów w celu optymalizacja metody.
 2. Przygotowanie i analiza kolejnych próbek

 

Dzień trzeci 31.01.2015, Dzień czwarty 01.02.2015
(9:15-14:25)

Praktyka (5h):

 1. Analiza próbek, omówienie chromatogramów.
 2. Porównanie próbek z wzorcami, wyciągnięcie wniosków.
 3. Analiza ilościowa.
 4. Konserwacja aparatury.

24-01.02.2015

 • Gdynia