• "CHROMATOGRAFIA GAZOWA Z DETEKTOREM SPEKTROMETRII MAS GC-MS – SPECJALISTYCZNY KURS LABORATORYJNY" ELBLĄG
 • "NOWOŚĆ! PODSTAWY PRAWA KOSMETYCZNEGO" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Nowość! Podstawy prawa kosmetycznego

 • Nowość! Podstawy prawa kosmetycznego

 • Nowość! Podstawy prawa kosmetycznego

 • Nowość! Podstawy prawa kosmetycznego

Szkolenie na żywo w wersji online (webinar)

 

Numer szkolenia: A/22.07.2022/WI

Termin: 22.07.2022

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 1100 zł/osoba

Uwaga promocja: dla 2-osoby z firmy -50zł, dla 3-osoby z firmy -80zł, dla 4-osoby i kolejnych -100zł

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie elektronicznej
 • Świadectwo w języku polskim
 • Bezpłatne konsultacje z Ekspertem w trakcie i po szkoleniu (w formie mailowej)


Termin zapisu: do 15.07.2022

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z obowiązującym prawem kosmetycznym oraz prawem około sektorowym dotyczącym kosmetyków. Zostaną  również omówione ostatnie zmiany w w/w prawie oraz zagadnienia obejmujące przygotowanie dokumentacji do Dossier kosmetyku.

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do pracowników branży kosmetycznej, m.in. działów odpowiedzialnych za kontrolę jakości i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych, a także technologów i osób zajmujących się prawnymi aspektami i odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów produktów kosmetycznych na terenie UE, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 1223/2009.
 2. Rozporządzenie REACH a branża kosmetyczna.
 3. Rozporządzenie CLP a branża kosmetyczna.
 4. Polska Ustawa o produktach kosmetycznych.
 5. Dokumentacja produktu kosmetycznego. Jak przygotować kompletną dokumentację dla Safety Assessora do raportu bezpieczeństwa.
 6. Badania produktu kosmetycznego niezbędne do wdrożenia (obowiązkowe i dodatkowe).
 7. Oznakowanie produktu kosmetycznego
 8. Składniki produktów kosmetycznych (załączniki do rozporządzenia kosmetycznego). Ostanie zmiany w załącznikach. Planowane zmiany regulacji składnikowych.
 9. Deklaracje marketingowe na etykietach produktów (dozwolone i niedozwolone).

22-22.07.2022

 • Online

Rejestracja

Temat: Nowość! Podstawy prawa kosmetycznego [A/22.07.2022/WI]
Termin: 22-22.07.2022
Miejscowość: Online
Cena: 1100.00 zł