• "CHROMATOGRAFIA GAZOWA Z DETEKTOREM SPEKTROMETRII MAS GC-MS – SPECJALISTYCZNY KURS LABORATORYJNY" ELBLĄG
 • "NOWOŚĆ! PODSTAWY PRAWA KOSMETYCZNEGO" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-MS – specjalistyczny kurs laboratoryjny

 • Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-MS – specjalistyczny kurs laboratoryjny

 • Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-MS – specjalistyczny kurs laboratoryjny

 • Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-MS – specjalistyczny kurs laboratoryjny

Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-MS – specjalistyczny kurs laboratoryjny

Miejsce: Elbląski Park Technologiczny

Adres: ul. Stanisława Sulimy 1, Elbląg

Numer szkolenia: EL/08.07-10.07.2022/EL

Termin: 08.07-10.07.2022

Czas trwania: 3dni

Cena: 1850zł (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką wynosi 1790 zł ! Prosimy w miejscu kodu rabatowego wpisać "studentGC")

Uwaga promocja: dla 2-osoby z firmy -50zł, dla 3-osoby z firmy -80zł, dla 4-osoby i kolejnych -100zł

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne elektronicznej
 • Przerwy kawowe
 • Lunch w każdym dniu szkolenia
 • Certyfikat w języku polskim

 

Termin zapisu: do 04.07.2022

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zaznajomienie kursanta z możliwościami techniki chromatografii gazowej z detektorem spektrometrii mas (MS), detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) oraz detektorem termokonduktometrycznym (TCD).

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać działanie oraz możliwości chromatografu gazowego z detektorem spektrometrii mas (MS).

 

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy

7h (15:00-20:00)

Teoria (2h):

 1. Początki chromatografii
 2. Podział metod chromatograficznych
 3. Parametry opisujące procesy chromatograficzne
 4. Ogólna charakterystyka chromatografii gazowej
 5. Budowa i zasady działania chromatografu gazowego
 6. Zastosowanie chromatografii gazowej w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, chemicznym i ochronie środowiska
 7. Detektory w chromatografii gazowej - charakterystyka, ich budowa i zastosowanie
 8. Kolumny w chromatografii gazowej - ich dobór w praktyce i zastosowanie
 9. Dozowanie próbek – charakterystyka, ich budowa i zastosowanie
 10. Metody przygotowania próbek do analizy
 11. Podstawy teoretyczne oprogramowania sterującego pracą chromatografu gazowego

 Praktyka (5h): GC-MS (2h), GC-FID (2h), GC-ECD (1h):

 1. Prezentacja chromatografów gazowych (GC-MS, GC-FID, GC-ECD).
 2. Omówienie elementów budowy wybranego chromatografu gazowego oraz zasad działania.
 3. Przygotowanie chromatografu gazowego do analizy.
 4. Optymalizacja warunków chromatograficznych, dobór właściwej kolumny chromatograficznej do oznaczanej grupy związków.
 5. Rozwiązywanie podstawowych problemów związanych z analizą próbek o skomplikowanych matrycach oraz próbek pochodzenia naturalnego.
 6. Konserwacja chromatografu - podstawowe czynności: m.in. wymiana membrany, liner’a, kolumny, strzykawki w układzie dozującym.
 7. Oprogramowania sterującego pracą chromatografu gazowego w praktyce.

 

Dzień drugi 7h (9:00-17:00)

Teoria (2h):

 1. Analiza jakościowa i ilościowa (metoda standardu zewnętrznego, wewnętrznego i dodatku wzorca) w chromatografii gazowej.
 2. Integracja chromatogramów, krzywe kalibracyjne.
 3. Czynniki wpływające na jakość rejestrowanych chromatogramów.
 4. Interpretacja widm masowych.
 5. Problemy w chromatografii gazowej - sposoby ich rozwiązywania i unikania.
 6. Walidacja metod chromatograficznych - podstawowe pojęcia wdrażania nowych metod w laboratorium analitycznym.
 7. Interpretacja wyników analizy – elementy statystyki, certyfikowane materiały odniesienia

 Praktyka GC-FID (5h):

 1. Przygotowanie próbek ciekłych i/lub stałych i do analizy chromatograficznej dla wybranej techniki chromatografii gazowej.
 2. Przygotowanie chromatografu do pracy, kondycjonowanie aparatury przed wykonaniem analizy.
 3. Optymalizacja warunków analizy, dobór kolumny, wpływ sposobu przygotowania próby oraz detekcji na wynik analizy.
 4. Przygotowanie wzorców, kalibracja aparatu, wykonanie krzywej wzorcowej.
 5. Analiza jakościowa i ilościowa. Interpretacja otrzymanych chromatogramów. Pokazanie podstawowych operacji obróbki chromatogramów.
 6. Praktyczne porady dotyczące optymalizacji rozdziałów chromatograficznych.
 7. Oprogramowania sterującego pracą chromatografu gazowego w praktyce.
 8. Walidacja metod chromatograficznych - wdrażanie nowych metod w laboratorium analitycznym.

 

Dzień trzeci 6h (09:00-16:00)

Praktyka – GC-MS (6h):

 1. Analiza jakościowa i ilościowa. Zastosowanie wzorców wewnętrznych w analizie ilościowej.
 2. Interpretacja otrzymanych chromatogramów. Pokazanie podstawowych operacji obróbki chromatogramów przy pomocy oprogramowania sterującego.
 3. Obsługa i zastosowanie detektora mas, interpretacja widm masowych.
 4. Konserwacja chromatografu - podstawowe czynności związane z czyszczeniem podzespołów mogących ulec zanieczyszczeniu podczas pracy ze skomplikowanymi matrycami.
 5. Walidacja metod chromatograficznych - wdrażanie nowych metod w laboratorium analitycznym.
 6. Test sprawdzający zdobytą wiedzę.
 7. Pytania dotyczące szkolenia.
 8. Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów.

08-10.07.2022

 • Elbląg

Rejestracja

Temat: Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-MS – specjalistyczny kurs laboratoryjny [EL/08.07-10.07.2022/EL]
Termin: 08-10.07.2022
Miejscowość: Elbląg
Cena: 1850.00 zł