• "KWALIFIKACJA I WALIDACJA W UJĘCIU GMP" ONLINE
 • "NOWOŚĆ! AUDITOR WEWNĘTRZNY DOBRYCH PRAKTYK PRODUKCJI (GMP) W BRANŻY KOSMETYCZNEJ ZGODNY Z WYMAGANIAMI..." ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas (GC-MS). Warsztaty laboratoryjne

 • Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas (GC-MS). Warsztaty laboratoryjne

 • Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas (GC-MS). Warsztaty laboratoryjne

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas (GC-MS). Warsztaty laboratoryjne

REKRUTACJA TRWA! OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!

Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-MS – specjalistyczny kurs laboratoryjny

Miejsce: Elbląski Park Technologiczny

Adres: ul. Stanisława Sulimy 1, Elbląg

Numer szkolenia: EL/23.09-25.09.2022/EL

Termin: 23.09-25.09.2022

Czas trwania: 3dni

Cena: 1850zł (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką wynosi 1750 zł ! Prosimy w miejscu kodu rabatowego wpisać "studentGC")

Uwaga promocja: dla 2-osoby z firmy -50zł, dla 3-osoby z firmy -80zł, dla 4-osoby i kolejnych -100zł

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne elektronicznej
 • Przerwy kawowe
 • Lunch w każdym dniu szkolenia
 • Certyfikat w języku polskim

 

Termin zapisu: do 21.09.2022

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zaznajomienie kursanta z możliwościami techniki chromatografii gazowej z detektorem spektrometrii mas (MS), detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) oraz detektorem wychwytu elektronów (ECD).

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać działanie oraz możliwości chromatografu gazowego z detektorem spektrometrii mas (MS).

 

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy (15:00-20:00)

Teoria (2h):

 1. Początki chromatografii.
 2. Podział metod chromatograficznych.
 3. Parametry opisujące procesy chromatograficzne.
 4. Ogólna charakterystyka chromatografii gazowej.
 5. Budowa i zasady działania chromatografu gazowego.
 6. Zastosowanie chromatografii gazowej w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, chemicznym i ochronie środowiska.
 7. Detektory w chromatografii gazowej - charakterystyka, ich budowa i zastosowanie.
 8. Kolumny w chromatografii gazowej - ich dobór w praktyce i zastosowanie.
 9. Dozowanie próbek – charakterystyka, ich budowa i zastosowanie.
 10. Metody przygotowania próbek do analizy.
 11. Podstawy teoretyczne oprogramowania sterującego pracą chromatografu gazowego.

 

Praktyka (3h):

 1. Przygotowanie chromatografów gazowych do analizy (GC-MS, GC-FID, GC-ECD).
 2. Zapoznanie z budową wybranego chromatografu gazowego oraz zasady jego działania.
 3. Optymalizacja warunków analiz chromatograficznych, dobór właściwych kolumn chromatograficznych do oznaczanej grupy związków, wpływ sposobu przygotowania próbek oraz detekcji na wynik analizy.
 4. Rozwiązywanie podstawowych problemów związanych z analizą próbek o skomplikowanych matrycach oraz próbek pochodzenia naturalnego.
 5. Konserwacja chromatografu - podstawowe czynności związane z czyszczeniem podzespołów mogących ulec zanieczyszczeniu podczas pracy.
 6. Oprogramowania sterujące pracą chromatografów gazowych w praktyce.

 

Dzień drugi  (9:00-17:00)

 

Teoria (2h):

 1. Analiza jakościowa i ilościowa (metoda standardu zewnętrznego, wewnętrznego i dodatku wzorca) w chromatografii gazowej.
 2. Integracja chromatogramów, krzywe kalibracyjne.
 3. Czynniki wpływające na jakość rejestrowanych chromatogramów.
 4. Interpretacja widm masowych.
 5. Problemy w chromatografii gazowej - sposoby ich rozwiązywania i unikania.
 6. Walidacja metod chromatograficznych - podstawowe pojęcia wdrażania nowych metod w laboratorium analitycznym.
 7. Interpretacja wyników analizy – elementy statystyki, certyfikowane materiały odniesienia.

 

 Praktyka GC-FID (6h):

 1. Przygotowanie próbek ciekłych i/lub stałych do analizy chromatograficznej dla wybranej techniki chromatografii gazowej.
 2. Przygotowanie wzorców, kalibracja aparatu, wykonanie krzywej wzorcowej.
 3. Analiza jakościowa i ilościowa. Interpretacja otrzymanych chromatogramów. Pokazanie podstawowych operacji obróbki chromatogramów przy pomocy oprogramowania sterującego.
 4. Praktyczne porady dotyczące optymalizacji rozdziałów chromatograficznych.
 5. Oprogramowanie sterujące pracą chromatografu gazowego w praktyce.

 

Dzień trzeci (9:00-16:00)

Praktyka – GC-MS (7h):

 1. Przygotowanie próbek ciekłych i/lub stałych do analizy chromatograficznej dla wybranej techniki chromatografii gazowej.
 2. Przygotowanie wzorców, kalibracja aparatu, wykonanie krzywej wzorcowej.
 3. Analiza jakościowa i ilościowa. Zastosowanie wzorców wewnętrznych w analizie ilościowej.
 4. Interpretacja otrzymanych chromatogramów. Pokazanie podstawowych operacji obróbki chromatogramów przy pomocy oprogramowania sterującego.
 5. Obsługa i zastosowanie detektora mas, interpretacja widm masowych.
 6. Oprogramowanie sterujące pracą chromatografu gazowego w praktyce.
 7. Test sprawdzający zdobytą wiedzę.
 8. Dyskusja.
 9. Zakończenie szkolenia i wręczenie świadectw.

23-25.09.2022

 • Elbląg