• "CHROMATOGRAFIA GAZOWA Z DETEKTOREM SPEKTROMETRII MAS GC-MS – SPECJALISTYCZNY KURS LABORATORYJNY" ELBLĄG
 • "RECEPTUROWANIE, PRODUKCJA I KONTROLA JAKOŚCI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Chromatografia cieczowa HPLC- teoria i praktyka

 • Chromatografia cieczowa HPLC- teoria i praktyka

 • Chromatografia cieczowa HPLC- teoria i praktyka

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Chromatografia cieczowa HPLC- teoria i praktyka

Chromatografia cieczowa - teoria i praktyka
(21.03; 22.03; 28.03; 29.03)

Miejsce: Łódź

Adres szkolenia: Łódź , ul. Osterwy 28

Numer szkolenia: A/21.03-29.03/EL

Termin: 21.03-29.03.2015

Czas trwania: 4 dni

Cena: 1149zł/osoba

 

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Przerwy kawowe
 • Świadectwo w języku polskim

 

Liczebność grupy 5-8 osób maksymalnie

 

Termin zapisu: do 15.03.2015 r.

 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zaznajomienie Kursanta z podstawowymi możliwościami techniki HPLC. W ramach zajęć odbędzie się seminarium (4h), na którym zostaną przedstawione podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu chromatografii cieczowej oraz metod analizy otrzymanych danych. W części praktycznej szkolenia (16h) Kursanci przygotują próbki (wybór analizowanej próbki zależy od uczestników szkolenia) oraz wykonają ich analizy chromatograficzne .

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły, bądź zamierzają rozpocząć pracę z wysokosprawną chromatografią cieczową.

 

Dzień pierwszy 21.03 (9:15-12:15)

Teoria (3h):

 1. Podstawowe terminy i definicje związane z techniką HPLC. Mechanizm procesu rozdziału.
 2. Budowa chromatografu cieczowego. Opis najważniejszych elementów oraz wyjaśnienie ich zasady działania na przykładzie różnych konfiguracji sprzętowych.
 3. Kolumny używane w wysokosprawnej chromatografii cieczowej – wielkości charakterystyczne i charakterystyka wypełnień.
 4. Detektory używane w wysokosprawnej chromatografii cieczowej – charakterystyka, zastosowanie
 5. Metody przygotowania prób do analizy.
 6. Analiza ilościowa i jakościowa
 7. Zastosowanie chromatografii cieczowej w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym

 

Dzień drugi 22.03 (9:15-14:15):

Teoria (2h):

 1. Problemy występujące podczas pracy z chromatografią cieczową
 2. Ciśnienie
 3. Kształt piku
 4. Retencja
 5. Problemy z detekcją
 6. Znaczenie pH i buforów
 7. Podstawy teoretyczne oprogramowania sterującego pracą systemu HPLC oraz obróbka danych

Praktyka (3h):

 1. Omówienie najważniejszych elementów budowy oraz zasad działania chromatografu cieczowego, prześledzenie drogi badanej próbki z fazą ruchomą
 2. Przygotowanie próbek do analizy: wstępne oględziny, przygotowanie fazy ruchomej, rozruch chromatografu.

 

Dzień trzeci 28.03, Dzień czwarty 29.03 (9:15-15:15)

Praktyka (6h+6h):

 1. Praktyczne rozwiązywanie problemów podczas pracy chromatografu – wycieki, wysokie ciśnienie, nierówność nastrzyków, ogonowanie i dzielenie się pików
 2. Elucja izokratyczna i gradientowa w praktyce
 3. Konserwacja aparatury.
 4. Analiza chromatograficzna próbek. Dobór optymalnych warunków analizy, zmiana parametrów chromatograficznych w celu optymalizacji metody.
 5. Przygotowanie i analiza ilościowa i jakościowa próbek substancji czynnej pod względem jej tożsamości, zawartości i zawartości zanieczyszczeń
 6. Sposoby integracji chromatogramów
 7. Interpretacja uzyskanych wyników, omówienie chromatogramów.
 8. Analiza próbek wybranych produktów leczniczych/spożywczych/kosmetycznych.

21-29.03.2015

 • Łódź