• "WALIDACJA METOD ANALITYCZNYCH ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN ISO/IEC 17025" GDAŃSK
  • "ZASADY I PROCEDURY NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. MONITOROWANIE WAŻNOŚCI WYNIKÓW" GDAŃSK

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.comm


telefon: 793611288

triangle
  • NOWOŚĆ! Auditor Wewnętrzny Dobrych Praktyk Produkcji (GMP) w branży kosmetycznej zgodny z wymaganiami normy PN EN ISO 22716:2009

  • NOWOŚĆ! Auditor Wewnętrzny Dobrych Praktyk Produkcji (GMP) w branży kosmetycznej zgodny z wymaganiami normy PN EN ISO 22716:2009

  • NOWOŚĆ! Auditor Wewnętrzny Dobrych Praktyk Produkcji (GMP) w branży kosmetycznej zgodny z wymaganiami normy PN EN ISO 22716:2009

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
  • NOWOŚĆ! Auditor Wewnętrzny Dobrych Praktyk Produkcji (GMP) w branży kosmetycznej zgodny z wymaganiami normy PN EN ISO 22716:2009

Szkolenie na żywo w wersji online (webinar)

Numer szkolenia: M/17.10.2023/WI

Termin: 17.10.2023

Czas trwania: 1 dzień (09:00-15:00)

Cena: 1250 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 1150 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGMP")

Uwaga promocja: dla 2-osoby z firmy -50zł, dla 3-osoby z firmy -80zł, dla 4-osoby i kolejnych -100zł

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

  • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
  • Świadectwo w języku polskim
  • Bezpłatne konsultacje z Ekspertem w trakcie i po szkoleniu (w formie mailowej)

 

Termin zapisu: do 16.10.2023

 

Cele szkolenia: zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do prowadzenia audytów wewnętrznych zgodnie z wymaganiami  Przewodnika GMP w oparciu o normę PN-EN ISO 22716:2009
 

Adresaci szkolenia:  pracownicy Działów Kontroli oraz Zapewnienia Jakości w szczególności kandydaci na auditorów wewnętrznych, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Program szkolenia:
1.    Dobre Praktyki Produkcji (GMP) dla producentów kosmetyków zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 22716:2009 - wybrane zagadnienia z uwzględnieniem głównych obszarów kontroli audytowej
2.    Kompetencje audytorów i ich i ocena
•    cechy osobiste
•    kryteria wyboru audytorów

3.    Audit - narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności Dobrych Praktyk Produkcji
•    cele, rodzaje audytu
•    planowanie, program i przebieg audytu,
•    zasady przeprowadzania audytu, narzędzia audytowe
•    błędy podczas audytów
•    dokumentowanie niezgodności, raport końcowy

4.    Dyskusja, podsumowanie

17-17.10.2023

  • Online