• "WPROWADZANIE KOSMETYKÓW NA RYNEK. ASPEKTY PRAWNE DLA PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH" ONLINE
 • "BADANIA MIKROBIOLOGICZNE PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH WYMAGAŃ PRAWNYCH " ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Chromatografia cieczowa HPLC dla zaawansowanych

 • Chromatografia cieczowa HPLC dla zaawansowanych

 • Chromatografia cieczowa HPLC dla zaawansowanych

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Chromatografia cieczowa HPLC dla zaawansowanych

Szkolenie na żywo w wersji online (webinar)

Numer szkolenia: E/20.04.2023/WI

Termin: 20.04.2023

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 1150 zł/osoba

Uwaga promocja: dla 2-osoby z firmy -50zł, dla 3-osoby z firmy -80zł, dla 4-osoby i kolejnych -100zł

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Świadectwo w języku polskim
 • Bezpłatne konsultacje z Ekspertem w trakcie i po szkoleniu (w formie mailowej)
 • Dostęp do nagrania ze szkolenia przez 7 dni po szkoleniu
   


Termin zapisu: do 13.04.2023

 

Cel szkolenia:  Szkolenie dotyczyć będzie omówienia problemów dotyczących pracy z chromatografem cieczowym wyposażonym w podstawowe detektory: klasyczny spektrofotometryczny (UV-Vis), spektrofotometryczny z matrycą diodową (UV-Vis DAD), spektrofluorymetryczny (FLD) oraz refraktometryczny (RID).

 

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do osób pracujących na co dzień z chromatografami cieczowymi np. w laboratoriach kontroli jakości jak i badawczo-rozwojowych firm zajmujących się produkcją środków farmaceutycznych i suplementów diety, kosmetyków, chemii gospodarczej itp., czy też osób pracujących w laboratoriach kontroli środowiska.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do zagadnienia rozdzielania,w tym:

- podstawowa terminologia,

- istota rozdzielania chromatograficznego, 

- klasyfikacja układów chromatografii cieczowej. 

2. Podstawowe wielkości retencyjne i termodynamiczne. 

3. Rozdzielczość kolumn chromatograficznych.

4.Parametry wpływające na rozdzielenie chromatograficzne (omówione na wybranych przykładach, z uwzględnieniem właściwości fizykochemicznymi analitu):

- faza ruchoma (siła jonowa, pH, zawartość modyfikatora organicznego, prędkość przepływu), 

- kolumna chromatograficzna (rodzaj złoża, parametry kolumny, temperatura),

5. Typowe (wybrane) problemy praktyczne i sposoby ich rozwiązania. 

6. Pytania od uczestników szkolenia.

20-20.04.2023

 • Online