• "KWALIFIKACJA I WALIDACJA W UJĘCIU GMP" ONLINE
  • "NOWOŚĆ! AUDITOR WEWNĘTRZNY DOBRYCH PRAKTYK PRODUKCJI (GMP) W BRANŻY KOSMETYCZNEJ ZGODNY Z WYMAGANIAMI..." ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
  • Wprowadzanie kosmetyków na rynek. Aspekty prawne dla produktów kosmetycznych

  • Wprowadzanie kosmetyków na rynek. Aspekty prawne dla produktów kosmetycznych

  • Wprowadzanie kosmetyków na rynek. Aspekty prawne dla produktów kosmetycznych

  • Wprowadzanie kosmetyków na rynek. Aspekty prawne dla produktów kosmetycznych

Szkolenie na żywo w wersji online (webinar)

Numer szkolenia: B/16.06.2023/WI

Termin: 16.06.2023

Czas trwania: 1 dzień 09:00-15:00

Cena: 1150 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 1050 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGMP")

Uwaga promocja: dla 2-osoby z firmy -50zł, dla 3-osoby z firmy -80zł, dla 4-osoby i kolejnych -100zł

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

  • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
  • Świadectwo w języku polskim
  • Bezpłatne konsultacje z Ekspertem w trakcie i po szkoleniu (w formie mailowej)


Termin zapisu: do 09.06.2023

 

CEL SZKOLENIA :  Zapoznanie się wymaganiami dotyczącymi wprowadzenia produktu kosmetycznego do obrotu, wskazówki z zakresu oznakowania i dokumentacji kosmetyku oraz tworzenia deklaracji marketingowych. Notyfikacja w portalu CPNP.

 

ADRESACI SZKOLENIA:

- Osoby początkujące w tematyce wprowadzania kosmetyków na rynek,

- Osoby, które chcą rozpocząć własną produkcję kosmetyków,

- Osoby pracujące w firmach produkcyjnych, głownie w działach kontroli jakości oraz zajmujących się dokumentacją i wprowadzeniem kosmetyku na rynek

- Osoby zainteresowane tematyką prawną i obowiązującymi przepisami w zakładach produkcyjnych.

 

Program szkolenia:

 

1. Przepisy prawne obowiązujące producentów kosmetyków

 

2. „Produkt kosmetyczny” i „osoba odpowiedzialna”

- wybrane elementy

- towarzyszące definicje

 

3. Wymagania dotyczące kosmetyku przed wprowadzenia na rynek:

- ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego

- badania i niezbędna dokumentacja wdrożeniowa

- zakazy i ograniczenia w składzie kosmetyku

 

4. Oznakowanie produktów kosmetycznych

- niezbędne i nieobowiązkowe informacje umieszczane na etykiecie kosmetyku

 

5. Deklaracje marketingowe wyrobu kosmetycznego

- oświadczenia o produkcie

- wymogi deklaracji po 1 lipca 2019

 

6. Nowa ustawa o produktach kosmetycznych obowiązująca od 1 stycznia 2019

- nowe obowiązki

- kary finansowe

 

7. Notyfikacja produktu kosmetycznego w portalu CPNP:

- zasady zgłaszania

- etapy procesu notyfikacji

 

8. GMP – system dobrej praktyki produkcji w firmie kosmetycznej

- cele, założenia i zasady systemu GMP

16-16.06.2023

  • Online

Rejestracja

Temat: Wprowadzanie kosmetyków na rynek. Aspekty prawne dla produktów kosmetycznych [B/16.06.2023/WI]
Termin: 16-16.06.2023
Miejscowość: Online
Cena: 1150.00 zł