• "KWALIFIKACJA I WALIDACJA W UJĘCIU GMP" ONLINE
 • "NOWOŚĆ! AUDITOR WEWNĘTRZNY DOBRYCH PRAKTYK PRODUKCJI (GMP) W BRANŻY KOSMETYCZNEJ ZGODNY Z WYMAGANIAMI..." ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Badania mikrobiologiczne produktów kosmetycznych w świetle aktualnych wymagań prawnych

 • Badania mikrobiologiczne produktów kosmetycznych w świetle aktualnych wymagań prawnych

 • Badania mikrobiologiczne produktów kosmetycznych w świetle aktualnych wymagań prawnych

 • Badania mikrobiologiczne produktów kosmetycznych w świetle aktualnych wymagań prawnych

Szkolenie na żywo w wersji online (webinar)

Numer szkolenia: M/23.06.2023/WI

Termin: 23.06.2023

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 1150 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 1050 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGMP")

Uwaga promocja: dla 2-osoby z firmy -50zł, dla 3-osoby z firmy -80zł, dla 4-osoby i kolejnych -100zł

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Świadectwo w języku polskim
 • Bezpłatne konsultacje z Ekspertem w trakcie i po szkoleniu (w formie mailowej)


Termin zapisu: do 16.06.2023

 

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z aktualnymi wymaganiami prawnymi z zakresie zapewnienia jakości i kontroli w produkcji kosmetyków
 • zdobycie wiedzy z zakresu metodologii badań mikrobiologicznych w świetle norm ISO  dedykowanych do kontroli kosmetyków

 

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów branży kosmetycznej, pracowników działów jakości i zapewnienia jakości oraz wszystkich innych osób  zainteresowanych problematyką i metodologią badania czystości mikrobiologicznej kosmetyków wg norm ISO.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Omówienie wymagań jakościowych dla kosmetyków zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego WE 1223/2009.

- ogólne wymagania jakie musi spełniać producent

- kategoryzacja kosmetyków i związane z tym wymagania mikrobiologiczne

2. Przegląd dostępnych wymagań mikrobiologicznych dla produktów kosmetycznych

- prezentacja projektów zmian dokumentów związanych z kontrolą jakości

- inne metodyki badawcze wykorzystywane w kontroli jakościowej kosmetyków

3. Metodologia badania czystości mikrobiologicznej kosmetyków

- szczegółowe omówienie dostępnych metodyk badawczych opartych normach ISO

4. Charakterystyka drobnoustrojów patogennych najczęściej powodujących zakażenie kosmetyku podczas procesu produkcyjnego

- przegląd typowych patogenów i ich negatywne skutki jakie powodują w kosmetyku           

5. Źródła skażenia produktu kosmetycznego i jego dalsze  konsekwencje dla konsumenta

- wpływ jakości surowców na bezpieczeństwo wyrobu gotowego

6. Podsumowanie i dyskusja       

23-23.06.2023

 • Online

Rejestracja

Temat: Badania mikrobiologiczne produktów kosmetycznych w świetle aktualnych wymagań prawnych [M/23.06.2023/WI]
Termin: 23-23.06.2023
Miejscowość: Online
Cena: 1150.00 zł