• "BADANIA MIKROBIOLOGICZNE PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH WYMAGAŃ PRAWNYCH " ONLINE
 • "PROWADZENIE BADAŃ I PRODUKCJA W POMIESZCZENIACH TYPU CLEAN ROOM ZGODNIE Z GMP I ISO 14644" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.comm


telefon: 793611288

triangle
 • NOWOŚĆ! Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP) w wytwórni produktów leczniczych

 • NOWOŚĆ! Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP) w wytwórni produktów leczniczych

 • NOWOŚĆ! Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP) w wytwórni produktów leczniczych

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • NOWOŚĆ! Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP) w wytwórni produktów leczniczych

Szkolenie na żywo w wersji online (webinar)

Numer szkolenia: K/27.10.2023/WI

Termin: 27.10.2023

Czas trwani: 1 dzień (09:00-15:00)

Cena:  1250 zł/osoba

Uwaga promocja: dla 2-osoby z firmy -50zł, dla 3-osoby z firmy -80zł, dla 4-osoby i kolejnych -100zł


Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Świadectwo w języku polskim
 • Bezpłatne konsultacje z Ekspertem w trakcie i po szkoleniu (w formie mailowej)
 • Dostęp do nagrania ze szkolenia przez 14 dni po szkoleniu

 

Termin zapisu: do 26.10.2023

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z praktycznym podejściem do wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), które obowiązują wytwórców produktów leczniczych.

 

Adresaci szkolenia:

 • Kadra Kierownicza firm farmaceutycznych
 • Osoby Wykwalifikowane
 • Kadra Kierownicza i Specjaliści Działów Jakości, Produkcji, Technicznych
 • Audytorów
 • Wszystkich zainteresowanych tematem

 

PROGRAM:

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z praktycznym podejściem do wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), które obowiązują wytwórców produktów leczniczych.

 

Adresaci szkolenia:

 • Kadra Kierownicza firm farmaceutycznych
 • Osoby Wykwalifikowane
 • Kadra Kierownicza i Specjaliści Działów Jakości, Produkcji, Technicznych
 • Audytorów
 • Wszystkich zainteresowanych tematem

 

PROGRAM:

1.    Wymagania Farmaceutycznego Systemu Jakości
2.    Okresowy przegląd zarządzania Farmaceutycznego Systemu Jakości:

 • zakres przeglądu
 • przykładowe wskaźniki jakości

3.    Przegląd Jakości Produktu (PQR/APR)
4.    Wymagania GMP  dla pracowników, w tym personelu kluczowego:

 • zakresy obowiązków
 • szkolenia
 • higiena osobista

5.    Rola i kompetencje Osoby Wykwalifikowanej w firmie farmaceutycznej
6.    Podstawowe wymagania dotyczące dokumentacji:

 • opracowanie i nadzór  nad dokumentacją
 • dobra praktyka dokumentowania
 • archiwizacja dokumentów
 • zapisy wytwarzania/zapisy pakowania
 • instrukcje wytwarzania/instrukcje pakowania
 • dokumentacja główna miejsca prowadzenia działalności

7.    Wymagania GMP w zakresie pomieszczeń i urządzeń
8.    Produkcja – wymagania ogólne
9.    Odchylenia w procesie wytwarzania

 • system nadzorowania odchyleń
 • procedura odchyleń
 • analiza odchyleń
 • postępowanie wyjaśniające
 • definiowanie działań korygujących i zapobiegawczych (CAPA)
 • monitorowanie realizacji CAPA i ich ocena skuteczności

10.    Program higieny
11.    Program ochrony przed szkodnikami (Pest Control)
12.    Działania zlecane na zewnątrz
13.    Reklamacje i wycofanie produktu
14.    Inspekcje wewnętrzne

 •  program audytów
 • kwalifikacje audytorów
 • dokumentacja z audytu
 • monitorowanie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych (CAPA).

 

27-27.10.2023

 • Online